Hvordan blir alderdommen i framtiden?

I disse dager konsentreres aldringsforskningen mest på hvordan vi kan holde mennesker så friske som mulig, så lenge som mulig. Men vi befinner oss nå midt i en vitenskapelig revolusjon. Ingen tør å spå hva vi vet om hundre år. Forskere har allerede klart å utvikle bioniske kroppsdeler som kan styres av tankekraft. De kan 3D-printe deler som transplanteres i kroppen til pasienter, og de begynner å forstå stamcellenes enorme potensial.

I framtiden håper forskerne på å kunne bryte biologiens spilleregler og ta i bruk disse framskrittene for å bli «transmenneskelig» – gjennom gradvis lengre liv, og kanskje til og med evig liv. Tanken på transmenneskelighet er ikke ny og innebærer teknologiske kroppsdeler, genmodifisering og kloning. Kanskje vil du til og med kunne laste opp tankene dine på en minnepenn og leve evig som maskin? Uheldigvis – eller heldigvis, avhengig av hvordan du ser på det – er dette langt, langt fram i tid.

Du kan lese mer i bokasinet 180 sider med spørsmål og svar.