Medisinsk nanoteknologi

Framskritt på et usedvanlig mikroskopisk nivå

Små roboter som jakter på og ødelegger svulster i kroppen, eller mikroskopiske detektorer som overvåker blodsukkernivået hos diabetikere, kan virke som science fiction. Men dette blir trolig virkeligheten de neste årene, når nanoteknologien revolusjonerer hvordan vi oppdager og behandler sykdom.

Nanoteknologi er manipulering av materie på atom- og molekylnivå. En av lederskikkelsene innenfor den medisinske nanorevolusjonen er professor Sylvian Martel, direktør ved NanoRobotics Lab ved École Polytechnique de Montreal. Han utvikler nanoteknologi som frakter kjemoterapiens medikamenter direkte til kreftsvulsten, i stedet for å la medikamentene herje fritt omkring i kroppen og skade både friske og syke celler.

Martels «magnetiske mikrobærere» er bare 50 mikrometer store og består av magnetiske nanopartikler og medikamenter innkapslet i en biologisk nedbrytbar polymersekk. Disse vil kunne styres gjennom blodkarene ved hjelp av magnetfelt dannet av MR-maskiner til de kommer fram til kreften, der den medisinske nyttelasten vil bli frigjort. «Det er mange problemer å løse og mange medisinske tester som må gjennomføres», sier Martel, «men jeg tror verden vil se kreftbekjempende roboter i løpet av det neste tiåret.»

Nanoteknologi har vist seg å være et spesielt aktivt forskningsfelt innenfor diabetesbehandlingen.

Du kan lese mer i bokasinet 100 medisinske gjennombrudd fra BBC.