God, dårlig eller farlig behandling?

Fra homøopati til hypnoterapi. EDZARD ERNST ser nærmere på noen velkjente alternative terapier og medisiner for å avsløre hvilke som virker, og hvilke du bør unngå.

Alternativ behandling er et samlebegrep for diverse behandlinger som egentlig har lite annet til felles enn at de ikke er akseptert av allmennpraktiserende leger.

Dermed blir det meningsløst å komme med en generell uttalelse om alternativ behandling virker eller ikke. Det man kan si, er at det foreligger lite dokumentasjon på at alternativ behandling har noen som helst effekt, i motsetning til skolemedisinens tradisjonelle behandlingsformer.

Hvorfor er da alternativ behandling så populært? En årsak kan være at fastlegene kanskje ikke tar seg tid til å skape en like god relasjon til pasientene sine som alternative terapeuter. Med andre ord kan folks søken mot alternativ behandling være en slags kritikk av det tradisjonelle helsevesenet?

De fleste av oss tror at alternativ behandling er naturlig og dermed helt risikofritt. Dette er en farlig misforståelse. Naturen er ikke nødvendigvis ufarlig, og tilsynelatende uskyldige remedier, som for eksempel homøopatisk medisin, kan være potensielt livstruende.

Dersom en kreftpasient velger å avslutte behandlingen på sykehus til fordel for homøopatmedisin, vil det være potensielt livsfarlig. Konklusjonen er at det lønner seg å være forsiktig. Let etter god dokumentasjon på at den behandlingen du ønsker å benytte deg av, faktisk har effekt. Dersom resultatet høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis akkurat det!

 

Johannesurt har bedre effekt enn placebo for behandling av depresjon.

Du kan lese mer i bokasinet Naturlig Medisin fra BBC.