Hvem var Kong Arthur?

Miles Russell setter den evige kongen under lupen og prøver å finne sannheten bak Storbritannias største legende.

 

Det finnes få skikkelser fra historien eller legendene som har vært lovprist like mye og berømt over hele verden som middelalderens kong Arthur. Han er den arketypiske fortapte helt; en tapper og ridderlig kriger som kjempet mot onde krefter. Han etablerte et stort kongerike og hersket over en gyllen tid, så ble han sveket av dem han hadde mest kjær.

 

Historien om kong Arthur er blitt fortalt, gjenfortalt og utbrodert i hundrevis av år. Det nye actioneventyret fra Hollywood, King Arthur: Legend of the Sword, gjentolker fortellingen for en ny generasjon og gir interessen for Arthur en ny oppsving. Men hvem var han?

 

Fantes det en virkelig krigsherre hvis liv legenden er basert på, eller er han kun fantasi? Som litterær figur er Arthur grundig definert. Elementer av historien hans, fra sverdet i steinen til jakten på Den hellige gral, er integrert i vestlig kultur. Han går uanstrengt fra sann historie til en verden av kunst, folklore og litteratur, ofte uten at vi vet hvor fakta slutter og fiksjon begynner. Som historisk skikkelse gir Arthur imidlertid betydelig hodepine.

 

Det finnes ingen samtidige kilder som ubestridelig beviser at han har levd. Mange akademikere i tror at det fantes en prototyp på Arthur – en vellykket krigsherre, fra den post-romerske perioden – men få kan  egentlig enes om hvem det var.

 

For de fleste kan perioden som etterfulgte kollapsen til det romerske herredømmet i Britannia, best beskrives som «den mørke tidsalder», skjult bak en tåke av myter og kronologisk usikkerhet. Dette er en tid som ble oppildnet av eposenes betydning. Skikkelsene som dukker opp i legendene, er blitt så forvrengt at det ofte er vanskelig å se hvordan den enkelte fortellingen begynner, eller hvem de opprinnelig fortalte om. Macsen Wledig, for eksempel, en viktig skikkelse i det tidlige walisiske eposet Mabinogion, likner til slutt lite på den ekte Magnus Maximus fra det fjerde århundrets romerske historie, mens den romersk- britiske generalen Ambrosius Aurelianus dukker opp i folkloren der han samler monolitter fra Irland og gjenreiser dem på Salisbury Plain ved hjelp av magi.

 

Det største problemet for den som prøver å forstå femte og sjette århundre, er kanskje mangelen på nyttige samtidige kilder. Vi har de religiøse skriftene til Gildas og Beda, så vel som den mer fantasifulle Historia Brittonum (Britonenes historie). Vi har også Annales Cambriae (Annalene fra Wales), som er senere samlinger av datoer, lister og topografisk informasjon, men generelle dokumentariske kilder er sparsomme.

 

VILLEDET PATRIOT

Historia Regum Britanniae (Historien om kongene av Britannia) er et episk verk av Geoffrey av Monmouth fra ca. 1136. Det bygger på disse begrensede kildene. Dette består av påståtte biografier over alle herskerne av Britannia fra de tidligste tider og fram til 600-tallet e.Kr. Fordi boka er en senere tekst og har innhold som klart er fiksjon, som drager, kjemper og trolldom, er den ofte blitt ignorert eller latterliggjort. Som litterært verk er den imidlertid et av de viktigste i europeisk tradisjon, og den legger grunnlaget for historiene om kong Arthur og ridderne av Det runde bord.

 

Historiens dom over Geoffrey av Monmouth har vært hard. Han er til tider behandlet som en fantast, en skrønemaker, en svindler eller en villedet patriot. I dag betraktes ikke noe av materialet i hans Historia Regum Britanniae som basert på fakta og avvises uten videre av de fleste. Mange mener at det ikke finnes noe sannhet i Geoffreys fortellinger; det finnes ingen «tapt stemme» som hjelper oss til å forstå det politiske, økonomiske og sosiale livet før Roma. En ny studie av Historia Regum Britanniae har imidlertid begynt å snu denne oppfatningen på hodet.

 

Geoffrey av Monmouth hevdet at inspirasjonen til hans storverk var en meget gammel bok «i britisk språk». Det at han aldri navnga kilden sin, har fått folk til å tro at han bare fant på alt sammen. Etter å ha undersøkt Historia er det imidlertid tydelig at dette ikke bare var patriotisk oppspinn. Tvert imot, det finnes tilstrekkelig belegg som taler for at Historia Regum Britanniae ble satt sammen fra et utvalg virkelige kilder, hvorav noen daterer seg minst tilbake til det første århundret f.Kr.

 

Kong Arthur, oppslag

SAMME GAMLE HISTORIEN

Nøkkelen til å avdekke hemmelighetene i Geoffreys tekst ligger i historien han forteller om Julius Caesars invasjon av Britannia, den første historiske begivenheten i boka som kan verifiseres fra andre kilder. Caesar angrep Britannia ved to forskjellige anledninger, i 55 og 54 f.Kr., og den romerske generalen noterte sine bedrifter i en rekke felttogsdagbøker som i dag er kjent som Gallerkrigene. Da Caesar beskriver den andre invasjonen, etablerer han tre hovedpersoner: seg selv (helten, naturligvis); en britonsk konge kalt Cassivellaunus (skurken); og en ung britonsk aristokrat kalt Mandubracius (en romersk alliert). Geoffrey av Monmouth beskriver imidlertid hendelsene i 54 f.Kr. to ganger og betrakter dem i Historia som om de var to separate militæroperasjoner.

 

I den første blir angriperen, Caesar, beseiret av den heroiske krigerkongen Cassibellaunus ved «Slaget ved Dorobellum» og drevet ut på havet igjen. I den andre blir Cassibellaunus, som nå er skurken, avbrutt i å kjempe en uprovosert krig mot sin rival Androgeus (Mandubracius) av Caesars ankomst. Ved slaget ved Durobernia seirer Caesar, takket være den beleilige hjelpen fra Androgeus på romersk side. Selv om han vant, reiser Caesar vekk fra de britiske kyster av frykt for Androgeus.

 

Det er tydelig at Geoffrey brukte to fortellinger om den samme hendelsen da han beskrev dette felttoget, to fortellinger skrevet fra to svært forskjellige perspektiver. Den første, som etablerer Cassibellaunus (Cassivellaunus) som helten, ble skapt av noen av den britonske kongens støttespillere. Den andre, som portretterer kongen som en grusom tyrann og Androgeus (Mandubracius) som en tapper motstandsleder, er utvilsomt hentet fra tilhengere av Cassivellaunus’ rival. Denne avsløringen bidrar i sin tur til å forklare Geoffrey av Monmouths kommentar i forordet til Historia, at på hans tid ble livet til de tidlige britonske kongene fortalt av mange mennesker som kunne historiene utenat, som om de var nedskrevet. Som man kan forvente for et førromersk keltisk samfunn, overlevde fortellingene om de imponerende og store menneskene godt inn i middelalderen, ikke fordi de var blitt transkribert, men fordi de var blitt overlevert muntlig fra generasjon til generasjon.

 

ENDRING AV HISTORIEN

Geoffrey av Monmouth skrev av en hensikt, han ville å vise at de britonske kongene var dyktige og gode, ved å fortelle at deres historie var større og langt mer interessant enn normannernes eller saksernes. For å gjøre dette satte han sammen en motsetningsfylt masse av kildemateriale, som folklore, krøniker, kongelister, dynastitabeller, muntlige fortellinger og lovprisende skaldedikt. Informasjonen, ikke minst når det gjelder personlige navn, var blitt ugjenkallelig forvirrende innen Geoffrey av Monmouth kom over den. Opprinnelig betydning og kontekst var gått tapt. For å skape en storslått, sammenhengende handling redigerte Geoffrey betydelig, pyntet på informasjonen, fylte hull og glattet ut inkonsekvenser. Ved å gjøre dette stjal han visse skikkelser og historier fra forskjellige tidsepoker og gjorde om på dem på en slik måte at de utgjorde en sammenhengende kongerekke som strakte seg fra de tidligste tider til 600-tallet e.Kr.

 

Mye av informasjonen som er utnyttet i Historia, kom fra to atskilte kilder. Først har vi de muntlig overførte heltefortellingene til Catuvellauni og Trinovantes, to stammer basert i det sentrale sørøstlige Britannia helt på slutten av jernalderen. Den andre er kongelistene over viktige post-romerske dynastier som hersket over territorier vest i Britannia, hovedsakelig i Wales. Geoffrey strakte dette materialet ut, kuttet, endret og redigerte det, la til tilleggsinformasjon som han valgte ut fra senere historier, inkludert Gildas’ og Bedas. Det sentrale i Historia Regum Britanniae er fortellingen om to stammer i et kritisk øyeblikk i historien: perioden med den første kontakten med Roma. Det Geoffrey gjorde, var å utvide geografien til det primære kildematerialet, bort fra det sentrale sørøstlige England, for å kunne omfatte en større del av De britiske øyer. Når man først aksepterer at Geoffreys Historia ikke representerer én episk fortelling, men flere historier som ikke er relatert til hverandre, men vevd sammen for å skape et storslått hendelsesforløp, kan individuelle fortellinger identifiseres, fjernes og settes tilbake til sin korrekte tidsperiode. Det viktige ved dette er at når en historie som er nedtegnet av britonerne selv, ikke filtreres gjennom blikket til en erobrende makt, endrer den vår forståelse av den fjerne fortiden fullstendig. Den gir nye måter å se hvordan britonerne taklet at romerne kom, og et nytt syn på hva som skjedde etter at det romerske styret kollapset på 400-tallet e.Kr.

Det er åpenbart at om vi ignorerer Geoffrey av Monmouth, forkaster vi en stor datamengde, og vi går glipp av informasjon som i stor grad kan hjelpe oss til å tolke fortiden.

 

SANNHETEN OM HISTORIEN

Beretningen som er satt sammen i Historia Regum Britanniae, må betraktes objektivt hvis opprinnelsen om karakteren til Storbritannias mest berømte monark, kong Arthur, skal kunne forstås. Alle er enige om at kong Arthur ble berømt på grunn av Geoffrey av Monmouth. Derfor er det merkelig at ingen leter i Historia  etter spor på hans kontekst og identitet, når de jakter på en ekte, «historisk» Arthur. Hvis man prøver å bevise at Arthur virkelig har levd, og at han var en post-romersk krigsherre, blir Historia vanligvis sett på som for usannsynlig og underlig til å tas alvorlig. De anakronistiske detaljene, sammen med de uvirkelige og tydelig fantasirike elementene, som alle bidrar til å skape Geoffreys bok, var det som gjorde Arthur berømt over hele verden, men det er også dette som anses som upålitelig. Det gis ut hundrevis av artikler og bøker hvert år, og alle hevder å ha avslørt nye og spennende spor om kong Arthur. Ingen av dem bruker Geoffrey av Monmouth som kilde. Enda oftere avvises han uten videre til fordel for «mer pålitelige» kilder. Dersom vi ønsker å finne ut hvem kong Arthur virkelig var, har vi imidlertid ikke råd til å være så kresne.

 

Nøkkelelementer i Arthur-historien, som hans herkomst, unnfangelse, forbindelsen med Merlin, ekteskapet med Guinevere, etableringen av et stort kongerike, svik og til slutt forsvinning, tar alle form i Historia Regum Britanniae. Viktige detaljer i handlingen er imidlertid merkbart fraværende.

 

Der er ingen Lancelot, Camelot, hellig gral, sverdet i steinen eller riddere av Det runde bord. Disse representerer alle senere «tillegg» som utvider det opprinnelige hendelsesforløpet betydelig. Disse tilleggene gjør om på nøkkelhendelser og gjør historien relevant for hver etterfølgende epoke. Denne prosessen fortsetter selvsagt til vår tid. Hvis vi vil finne sannheten bak historien om «Den evige konge», er det imidlertid viktig å forstå nøyaktig hva Geoffrey av Monmouth skrev, og kutte vekk all senere utdyping.

 

I Historia blir Arthur unnfanget på Tintagel og fødes som sønn av Uther Pendragon og Ygerna, hertuginne av Cornwall. Hun er lurt til å tro at Uther er hennes ektemann Gorlois. Da Gorlois dør, gifter Uther seg med Ygerna og de får et barn til, Anna. Etter at Arthur 15 år gammel bestiger tronen, beseirer han sakserne ved York og gjenoppbygger London. Deretter påfører han, sammen med sin nevø Hoel, konge av Bretagne, angriperne flere nederlag ved Lincoln og Bath før han knuser en forent styrke av piktiske og irske stammer ved Loch Lomond. Arthur gifter seg med Ganhumara, en kvinne som «nedstammet fra en fornem romersk familie». Han og Hoel angriper så Irland, Orknøyene, Island og Sverige, og de tvinger folket til å følge sin vilje. Arthur bestemmer seg for ytterligere erobringer og starter en invasjon av Norge og Gallia (Frankrike). Han ødelegger avlinger, brenner byer og slakter den innfødte befolkningen. Senere etablerer Arthur et hoff i Caerleon i Wales og blir ergerlig over å bli tilkalt av den romerske keiseren for å bli tiltalt for krigsforbrytelser. Han samler en armé på over 180 000 menn og seiler til Gallia hvor han beseirer og dreper keiseren. Arthur er fast bestemt på å erobre Roma, men tvinges til å returnere til Britannia da han hører at hans svikefulle nevø Mordred har tatt Ganhumara som elskerinne og bemektiget seg kongeriket. I en blodig borgerkrig hvor mange tusen dør, faller både Mordred og Arthur, og Arthurs legeme blir ført til Avalon. De fleste kongene i Vest-Europa er nå døde, og kongeriket Britannia overrekkes Arthurs fetter, Konstantin av Cornwall.

 

Arthur slik han er beskrevet av Geoffrey av Monmouth, er en merkelig usympatisk skikkelse, i det minste etter dagens standarder. Han er arrogant, stolt, aggressiv og snarsint, starter uprovosert krig i Europa, hvor tusenvis av byer ødelegges og utallige menn, kvinner og barn slaktes. I Geoffreys beretning er det ikke rom for ridderlighet eller høvisk kjærlighet; dette er krigerelitens machoverden der bare de som kjemper godt og vinner, er verdt hyllest. Senere generasjoner gjorde det blodige hendelsesforløpet lettere ved å innføre magi (Merlin), ridderlige helter (Kay og Bedevere), en avgjørende fiende (Morgana) og en dødsdømt kjærlighetstrekant (Arthur/ Guinevere/Lancelot). I tillegg innførte de temaer som jakten på Den hellige gral og etableringen av slottet Camelot.

 

INGENTING IGJEN

En grundig studie av Historia Regum Britanniae viser imidlertid at kong Arthur ikke kan ha eksistert; i det minste ikke i den formen som Geoffrey av Monmouth presenterer ham. I Geoffreys beretning er Arthur en grunnleggende sammensatt skikkelse, som lever i en verden hvor alt som skjer med ham, allerede har skjedd med andre mennesker.

 

Det er ikke noe i Arthurs historie som er virkelig originalt, selv slaget ved Mons Badonicus, som vanligvis behandles som den endelige seieren i hans karriere, kan vise seg å være en konflikt som ble vunnet av en annen krigsherre kalt Ambrosius Aurelianus. Arthur, som en uavhengig figur, var aldri der. Det var faktisk bragdene til Aurelianus som later til å ha påvirket utviklingen av den legendariske kongen, og som utgjør minst halvparten av Arthurs historie slik den er nedtegnet av Geoffrey. Andre historiske skikkelser er også tydelige i den store Arthur-miksen, og når du skiller deres historier fra hendelsesforløpet i Historia, er det ingenting igjen til Arthur.

 

Grunnen til at så mange akademikere og forskere i dag finner ekko etter kong Arthur i både historie og arkeologi, er at Arthur selv er et ekko. Som uavhengig skikkelse har han ganske enkelt aldri eksistert.

 

Du kan lese mer i bokasinet Historiens største mysterier.