Istårn

Fantastiske isskulpturer dannes av underjordisk varme. 

Det ser kanskje ut som en skjev skorstein som spyr røyk ut i den kalde antarktiske luften, men du finner ingen ild inn denne pussige formasjonen. Det du finner, er en grotte som har blitt skåret ut av isen fra varmen av vulkanen Mount Erebus like ved. Dampen som stiger opp fra disse grottene, fryser med én gang den kommer ut, på grunn av minusgradene i luften og danner et hult tårn av is. Vitenskapen kaller dette is-fumaroler – en fumarole er en vulkansk luke som slipper ut gass eller damp. De finnes over hele verden, til og med på Mars, men det er bare noen få steder som er kalde nok til å forvandle utslippene deres til is.

Du kan lese mer i bokasinet Årets begivenheter innen vitenskap 2017.