Lær mer om akupunktur

Millioner av mennesker over hele verden bruker akupunktur til å behandle forskjellige tilstander. Men er effekten vitenskapelig bevist? Bør du egentlig la kroppen bli en nålepute? EDZARD ERNST gir deg svaret.

Det finnes mange former for alternativ behandling, men akupunktur er kanskje den mest anerkjente. De fleste vet at akupunktur er en eldgammel behandlingsform fra Kina, og at terapeuten stikker tynne nåler i spesielle punkter langs kroppens meridianer. Men virker det? Svaret avhenger av hvem du spør.

Det virker bare fordi folk tror det virker, sier skeptikerne. Enkelte leger påstår at akupunktur har effekt på enkelte tilstander, men at effekten ikke er imponerende stor. En akupunktør vil kanskje si at denne behandlingsformen ikke hadde overlevd i tusen år dersom den ikke var effektiv, og at akupunktur balanserer kroppens energier og derfor virker på alle mulige tilstander.

I akupunkturens rike finner vi enormt mange muligheter og antakelser – og få bevis. Det populære argumentet om at en hvilken som helst behandlingsform som har overlevd i så mange år er nødt til å være bra, kan være svært villedende. Dersom vi ønsker å finne sannheten, bør vi se etter virkelige bevis, og i medisinens verden er de eneste bevisene som gjelder, resultater av kliniske tester.

Tusenvis av slike tester er tilgjengelige i dag. Først kan det kanskje virke som en god nyhet, men disse testene er faktisk også ganske forvirrende. De fleste av dem er av så dårlig kvalitet at de ikke gir oss noe som helst verdifull informasjon. Dessuten har flere undersøkelser avslørt at selv om nesten alle testene som er utført i Kina, konkluderer med at akupunktur har god effekt, er de ikke særlig pålitelige. Selv dersom vi bare evaluerer de studiene som ser ut til å være mest nøyaktige, er resultatene sprikende. For hver studie som viser at akupunktur har god effekt, finnes det minst én studie som viser det motsatte.

 

Ifølge akupunktørene beveger livskraften «qi» seg gjennom kroppen langs meridianene.

Jakten på bevis

I en slik situasjon, er det fristende å framheve de resultatene som later til å understøtte din egen oppfatning, og diskret glemme resten. En slik selektiv samling av bevis er imidler- tid et klart eksempel på den liksom- vitenskapen som preger både akupunktur og andre grener innen alternativ medisin. Dersom vi er

interessert i å vite sannheten, må vi alltid evaluere alle tilgjengelige bevis, og det gjør vi lettest ved å foreta en såkalt systematisk gjennomgang.

Mange eksperter er enige om at de systematiske gjennomgangene utført av den frivillige internasjo- nale organisasjonen Cochran er av stor verdi. Disse gjennomgangene oppdateres jevnlig av uavhengige eksperter på en særdeles gjennom- siktig måte. I dag nnes det ere slike rapporter som omhandler akupunkturens e ekt på de nerte lidelser. Disse rapportene gir en relativt entydig konklusjon: Akupunktur som behandlingsform har vært studert med tanke på en rekke forskjellige lidelser, og kritiske vurderinger av disse studiene gir oss ikke et troverdig, positivt resultat.

 

Hvordan kan det virke?

Siden vi ikke vet sikkert om aku- punktur i det hele tatt har noen e ekt, virker det nærmest menings- løst å spørre hvordan det virker. Likevel skal det i rettferdighetens navn nevnes at det nnes ere teorier om akkurat det. Tradisjonelle akupunktører heller ofte mot den gamle kinesiske myten om at akupunktur balanserer energiene dine dersom det er nødvendig. Vestlige akupunktører heller mer mot at akupunktur påvirker de nevrofysiologiske banene, for eksempel ved å øke mengden endor n i hjernen. Skeptikerne mener imidlertid at dette er løse teorier som ikke kan bevises, og at forklaringen er mye enklere; de kliniske resultatene og 1000 års erfaring bunner i at akupunktur har en sterk placebo. Denne behand- lingen har en sterk placeboe ekt, for den er eksotisk, invasiv (man fører noe inn i kroppen) og den er litt smertefull. Dessuten består den av mye berøring og alenetid med en terapeut.

Man kan tenke at det viktigste ikke er behandlingen i seg selv, men at folk blir friske. Da spiller det kanskje ingen rolle om resultatet i

stor grad skyldes placeboe ekten og andre uspesi kke faktorer. Men trenger vi egentlig å stikke folk med nåler? Kunne vi ikke bare sørge for at pasienten får mest mulig utbytte av placeboe ekten, samtidig som vi benytter behandlingsmåter som faktisk virker? Ifølge den mest pålitelige dokumentasjonen som er tilgjengelig, hører nemlig ikke akupunktur hjemme i denne kategorien, behandlingsmåter som virker.

Paradoksalt nok trenger vi faktisk ikke placeboterapi for at pasienter skal ha nytte av placeboe ekten. E ektiv behandling i kombinasjon med empati og medfølelse vil gi den samme e ekten – en nærmest uunngåelig bonus ved en hvilken som helst behandlingsform. Med andre ord kan ikke placeboe ekten rettferdiggjøre placebobehandling

– da åpner vi døren for alle mulige former for kvakksalveri, noe som vil føre til at helsesystemet blir mindre effektivt.