Bli smartere

Kjenner hjernen din på presset? Kan du løfte den mentale prestasjonsevnen? CHRISTIAN JARRETT undersøker dingser og teknikker som hevder at de gjør nettopp det.

Du er ute på shopping i sentrum. Etter å ha passert optikeren og apoteket kommer du til hjernestimuleringsbutikken. Der har de pannebånd og kapser som ikke bare kan gi den mentale prestasjonsevnen din et løft, men som også kanskje kan endre humøret ditt ved å manipulere hjerneaktiviteten.

Det høres ganske vilt ut, ikke sant? Teknologien er faktisk på plass allerede, og tilgjengelig for salg. Men virker det, og er det trygt? Nettselskapet foc.us tilbyr et hjernestimuleringsapparat til rundt 500 kroner som lover å «overstimulere» hjernen din og få «synapsene dine til å fyre av raskere». På den mer eksperimentelle siden finner vi pannebåndet Halo. Selskapet bak påstår at Halo kan høyne den kognitive prestasjonen

via såkalt «nevrosmøring». Samtidig tilbyr selskapet NeuroSky hodetelefonene MindWave (tilgjengelig via Amazon) og dataspillet Focus Pocus. Det skal ifølge selskapet «forbedre oppmerksomheten, konsentrasjonen og evnen til å ta inn og bevare informasjon».

Hvordan fungerer de? Apparatene fra foc.us og Halo bruker svak elektrisk stimulans for å øke eller dempe aktiviteten til nevronene i det området av hjernen innenfor der hvor elektrodene er plassert på hodet. Dette kalles transkranial likestrømstimulering (tDCS). Svake elektriske strømninger går gjennom hodeskallen og inn i hjernen via elektroder – anoder og katoder. Å gi stimulering via anoder antas å øke spenningen i nevronene, mens stimulering via katoder har motsatt virkning. Man antar at tDCS virker ved at den endrer nevronenes grunnleggende aktivitetsnivå, slik at de med stor sannsynlige utløses. Man tror i tillegg at det endrer nevronenes oppførsel ved synapsene – sprekkene som nevronene kommuniserer over. De ulike selskapenes salgsargumenter for disse produktene er ganske vage. De viser til at produktene gjør hjernen mer formbar, og at de øker den mentale prestasjonsevnen. Dette kan høres ut som vås, men det finnes faktisk belegg for uttalelsene.

Materiale gjennomgått av fagfolk antyder at tDCS er forbundet med økt mental yteevne hos friske deltakere. Akkurat hvor mye avhenger imidlertid av hvilken del av hjernen som blir stimulert. Forskere har vist at det å gi hjernen et lite sjokk med tDCS kan gi bedre hukommelse, bedre språklæring og bedre problemløsingsevne. Det kan også forbedre, visuospatial bearbeiding (som evnen til å oppdage utvalgte mål på en dataskjerm) og til og med enkelte sosiale evner.