Vikingtokt og handel

Med et rykte som fryktløse – og ofte brutale – krigere spredte vikingene sitt imperium over hele kloden. De sloss mot alle som sto i veien, og etterlot seg store ødeleggelser.

Våpen og utrustning

Den stereotypiske vikingen er en stor mann med stort skjegg som er tungt bevæpnet. Typiske bilder viser hjelm, brynje, sverd, skjold og ofte ei stor øks. Øksa er kanskje det våpenet vikingene oftest er avbildet med. Sannheten er at selv om økser ble brukt, så hadde vikingene mest lyst på gode sverd, på samme måte som vi kanskje har lyst på et stort hus. Buer og spyd var også vanlig.

Det meste av kunnskapen vi i dag har om vikingenes våpen, kommer fra graver, og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom våpen og verktøy. Øksene ble for eksempel brukt både som verktøy og våpen.

Der de var en del av graven, kan det ha vært som verktøy. Noen ganger var de imidlertid våpen med høy status, som den nydelig utsmykkede øksa som ble funnet under utgraving av en grav i Mammen i Danmark.

Pil og bue var også brukt til både jakt og krig, og det kan være vanskelig å fastslå formålet. Et godt sverd kostet mye, så det var kun for de velstående. De som ikke hadde råd til det beste, kunne absolutt få tak i sverd av dårligere kvalitet. Gamle sverd ble høyest verdsatt av vikingene; mange hadde navn som Gråsida, Leggbiter eller Na?r (hoggorm). Disse sverdene var verdifulle, delvis på grunn av sin historie, men også fordi et gammelt sverd hadde bevist sin overlegne kvalitet. En kriger kunne ikke satse livet på et sverd av dårlig kvalitet, slik det Kjartan brukte i sagaen om laksdølene. Hver gang han slo med sverdet, måtte han stå på bladet for å rette det ut igjen.

Les mer i bokasinet Vikinger.