Vann på Mars

Hva betyr dette for håpet om kolonisering av den røde planeten?

En fantastisk ny opp­dagelse fra NASA har brakt oss ett steg nærmere det å finne liv på Mars.

Nye data fra romfartøyet Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) har gitt oss det sterkeste beviset så langt på at det i dag renner flytende vann på Mars, og der det er vann, finnes også muligheten for liv.

Det har lenge vært antatt at den røde planeten hadde en vannrik fortid, og at den kan ha liknet mye på Jorda da den ble dannet. Men etter­som forholdene ble mer fiendtlige, tørket elver og innsjøer inn, og alt det gjenværende vannet ble liggende frossent under over­flaten.

Nå har forskere ved NASA opp­daget at planeten fortsatt er fuktig, med saltholdig væske som strømmer ned kratersidene. Selv om tilstanden bare er midlertidig, kan dette vannet potensielt opprettholde levende organismer. Dette vil i så fall være små mikrober som kan overleve under de tøffe forholdene på Mars, ikke slike kjempemessige aliens vi kjenner fra science fiction.

Selv om vi ikke skulle finne noe liv på Mars, er denne oppdagelsen likevel en god nyhet for framtiden til  den stadig voksende menneske­slekten. Selv om vannet må avsaltes for å kunne drikkes, kan disse vannressursene holde liv i framtidige menneskekolonier på den røde planeten.

Slik fant NASA vann på Mars

NASA fikk mistanke om at det fantes vann på Mars da de oppdaget mystiske mørke striper i hellingene på planetens overflate. Disse stripene, som er på lengde med en fotballbane, dukker opp i de varmere månedene, men falmer i de kalde årstidene. Dette tyder på at de forårsakes av en underliggende strøm av væske.

Ved å undersøke mineralene på overflaten ved hjelp av MROs instrumenter fant NASA vannholdige salter i hellingene hvor stripene oppstår. Disse saltene kan senke vannets frysepunkt til -70 °C, noe som gjør at stoffet holder seg i væskeform gjennom planetens kalde somre, men fryser i de enda kaldere vintrene. Dermed er det bevist at stripene faktisk dannes av svært salt vann som sildrer nedover.

Men akkurat hvor dette vannet kommer fra er fortsatt et mysterium. Noen antar at det ligger lagret i et reservoar under planetens overflate.