Spionasje på Napoleons tid

Innsamling av informasjon i krigstid var ikke noe som begynte i det 20. århundret. HUW J. DAVIES forklarer hvor viktig spionasje var under Napoleonskrigene fra 1803 til 1815.

Charles Vitel var bare 27 år da han ble henrettet i Paris den 27. april 1807, dømt som britisk spion. Vitel vokste opp som fransk emigrant i England etter at familien hadde flyktet fra Frankrike som følge av den franske revolusjonen i 1798.

Sent på 1790-tallet vervet han seg til det britiske militæret og ble sendt til India. Der tjente han under generalmajor Arthur Wellesleys kommando. Da han kom tilbake til England i 1806, sendte Vitels onkel, den prominente franske emigranten og britiske etterretningsagenten Louis Fauche-Borrel, ham til Paris for å ta kontakt med Charles Perlet. Han var leder for en hemmelig komité hvis mål angivelig var å styrte keiser Napoleon Bonaparte.

Men Vitel hadde gått i fella. Det fantes ingen hemmelig komité. Perlet var en dobbeltagent, som dirigerte og oppmuntret britene til å sende emigrerte agenter til Frankrike. Her ble de avslørt og ydmyket overfor det britiske regimet. Vitel var arrestert og fengslet, helt uvitende om at han hadde blitt lurt av Perlet. Resultatet var at Vitel ble tiltalt for forræderi og funnet skyldig. Napoleon skal selv ha beordret at «denne elendige agenten» ble skutt.

Som medlem av det hemmelige franske politiet var Perlet ansvarlig for aksjoner innen kontraspionasje rettet mot et nettverk av kongelige emigranter i England. Nettverket besto av personer som general Charles-François Dumouriez, som skaffet verdifull strategisk informasjon til britene om den franske armé og marine. Blant emigrantene fantes også general Auguste Danican. Hans lojalitet til kongehuset var tvilsom, men han skaffet tilgang til et nettverk av agenter mellom Normandie og Paris.

I tillegg til å overvåke emigrantene var det hemmelige franske politiet ansvarlig for å holde oppsyn med potensiell motstand mot Napoleons regime innenfor grensene. De hadde informanter i Paris, Lyon og Lille. Etter hvert som den franske dominansen spredte seg gjennom Europa, hadde de også folk i viktige byer i Tyskland, Østerrike, Polen og Italia.

Informantene skulle vise seg å være nyttige for Napoleon også, ettersom han var avhengig av lokal kunnskap når han beordret troppene ut i krig. Den militære organisasjonen hans spesialiserte seg i å overføre informasjon raskt og effektivt. Hemmeligheten bak et vellykket informasjonsnettverk var ikke at fargerike personer gikk og samlet inn opplysninger. Det viktigste var at informasjonen ble plukket raskt fra hverandre og analysert med vekt på hva som var troverdig og nyttig.

I 1807 utnyttet Napoleon informasjon om at den russiske tsar Aleksander I var misfornøyd med den britiske innsatsen i krigen mot Napoleon. Russland hadde slåss side om side med Storbritannia mot Frankrike, men til tross for stor økonomisk støtte hadde Storbritannia ennå ikke klart å levere den militære assistansen som Russland forventet. Dermed ble det inngått forhandlinger i Polen, hvor Napoleon sikret en allianse med Russland. De to maktene avtalte å samarbeide for å undergrave Storbritannias sjømakt, til og med i Sør-Asia. Da britene fikk vite dette via etterretningskanaler, skapte det full panikk.

Du kan lese mer i bokasinet Spioner fra BBC.