PROFIL: Skarpskytteren

Topptrente langdistanseskyttere gjorde livet surt – eller fjernet det helt – for sørstatenes soldater. Spesielt artilleristene fikk gjennomgå.

I flere dager i mai 1862, hadde grønnkledde skarpskyttere fra nordstatene plaget sørstatenes forsvarslinjer ved Yorktown i Virginia. Det var spesielt artillerister som var favorittmålet. De var meget sårbare når kanonene skulle lades i front. Skarpskytterne beviste at de nå var blant eliten i nordstatenes styrker. Som anerkjennelse for dette sendte brigadegeneral Fitz-John Porter sine komplimenter til skarpskytternes kommandant Hirman Berdan.

Den amerikanske borgerkrigen mellom 1861–65 var en brutal krig. Det var samtidig den første krigen som må kunne defineres som total, hele samfunnet på begge sider ble mobilisert. Nordstatene hadde ressursene med størst befolkning, andel av jernbane og industri. Sørstatene hadde ved inngangen av krigen en stor andel av offiserene og de dyktigste militære lederne.

Etter at sørstatene gikk til angrep mot nordstatenes festning Fort Sumter 12. april 1861 erklærte partene krig og mobiliseringen startet. Nordstatenes ledere i Washington trodde at krigen ville vare noen uker og sendte en stor hær sørover for å ta sørstatenes nye hovedstad Richmond. Vi fikk slaget ved Bull Run, der sørstatene påførte nordstatene et alvorlig nederlag. Krigen kom til å vare i fem lange år. En nordstatsoffiser ved navn Berdan ønsket å organisere en egen skarpskytteravdeling etter nederlaget ved Bull Run. Han var en suksessfull oppfinner og skytter. Berdan sendte en formell anmodning om opprettelse av slike avdelinger og fikk godkjennelse fra US War Department. Avisene ble brukt til å rekruttere skarpskyttere. Mange meldte seg og avdelingen ble satt opp med rekrutter fra flere stater. De nye rekruttene måtte vise at de kunne skyte. Testen var å plassere 10 skudd i en 10–inch (25 cm) blink på en avstand av 200 yards (ca. 188 meter). Basen, som lå i Weehawken, ble flittig besøkt av journalister og rekruttene fikk mye omtale i avisene. De første soldatene ble sendt til Washington.

Du kan lese mer i bokasinet Den amerikanske borgerkrigen.