Cassini

Romfartøyet har bidratt til å løse mange gåter om Saturn og dens måner.

Etter en 13 år lang reise på mange milliarder kilometer hvor nye verdener er blitt oppdaget og vår forståelse av mange andre verdener er blitt revolusjonert, ankommer NASAs romfartøy Cassini til slutt den beringede planeten Saturn. I september 2017 vil strømmen av bilder og viten­skapelige data som sendes til Jorda fra Cassini-romfartøyet brått opphøre, og et program som har oppmuntret og forbløffet i stor grad, vil gå mot slutten.

Slutten for Cassini kommer høsten 2017 da banen som NASA-teamet har satt den på, fører til at romskipet til slutt krasjer i skytoppene på Saturn – noe som må gjøres for å beskytte noen av månene som går i bane rundt planeten. Ettersom Cassini har vist at Enceladus og Titan har potensial for å inneholde beboelige (eller i det minste «pre-biotiske») miljøer, sier planetariske beskyttelseskrav at vi må gjøre vårt ytterste for å ta romfartøyet ut av bane uten å forurense disse månene. Innreisen i Saturns atmosfære garanterer ødeleggelsen av mikrober som har vært standhaftige nok til å overleve Cassinis lange reise.

Et siste hurra

Romfartøyets siste glimt av Saturn bør gi et vell av ny innsikt i arbeidet med å forstå den beringede verdenen. Det er fordi Cassini vil fly inn i ukjent territorium. I månedene før den treffer Saturn i september 2017, vil romskipet utføre en serie av 22 siste baneomløp som vil ta Cassini mellom ringene på planeten og gasskjempens atmosfære.

Cassinis kameraer vil dokumentere romfartøyets ekstraordinære endelige måneder, akkurat som det har gjort siden det ankom Saturn. Cassinis baneomløp rundt Saturn på denne tiden vil gjøre det mulig å ta spektakulære bilder med høy oppløsning av planetens utsøkte ringsystem.

Saturns ringer består av utallige små partikler som varierer i størrelse fra mikrometer til meter. For å overleve uten å bli skadet vil Cassinis antenne peke i retning av innkommende ringpartikler for å bruke antennen som et gigantisk skjold som skal beskytte resten av romskipet så lenge som mulig.

De siste baneomløpene vil også gi Cassinis instrumenter en god utsikt over Saturns polarområder, slik at teamet kan studere polarlyset som lyser over planeten, akkurat som det gjør her på Jorda.

Will Gater er en astronomijournalist, forfatter og astrofotograf.