Hvorfor tapte Rommel krigen i Nord-Afrika?

Hva var årsakene til at aksemaktene led nederlag i Nord-Afrika? Man kan selvfølgelig peke på en rekke grunner til nederlaget. Historikerne er enige om at et av de mest grunnleggende problemene de tyske og italienske troppene hadde å slite med, var knyttet til forsyninger.

For at en armé under andre verdenskrig skulle kunne kjempe, var det av avgjørende betydning at styrkene hadde en jevn tilgang på vann, mat, ammunisjon, drivstoff, mannskap, våpen og reservedeler. Behovet for de ulike tingene varierte avhengig av situasjonen. Kravet om vann og mat til mannskap og hester var konstant, behovet for ammunisjon økte med intensiteten i stridsaktivitetene, bensin var nødvendig for å forflytte tropper og kjøretøy, mens tilførselen av mannskap, våpen og reservedeler var nødvendig for å erstatte tap og slitasje. Under krigen i Nord-Afrika hadde aksemaktene en nesten konstant mangel på disse tingene. Det var først og fremst dette forholdet som ledet til deres nederlag.

Så hvorfor mislyktes aksemaktene i å forsyne armeene i Libya og senere også i Egypt? Her forklaringene er delte. Innførsel av forsyninger til Nord-Afrika foregikk i tre klare faser. Den første var transporten fra Tyskland til Italia. Disse foregikk primært med tog og britene kunne i liten grad gjøre noen for å forstyrre denne trafikken.

Den andre fasen var da forsyningene ble lastet om bord på italienske fartøy og ble skipet til Tripoli i Libya. Her var transporten innenfor rekkevidde av britiske aksjoner, i første omgang i form av flyangrep fra Malta mot fartøyene, eller med lettere overflatefartøy og ubåter. Den tredje fasen i de tysk-italienske transportene var da forsyningene skulle lastes av i Tripoli og føres videre til fronten. Denne avsluttende delen av den lange reisen foregikk mest med lastebiler og i en viss grad med fly eller med mindre båter langs kysten.

«Rommels forsømmelse av logistikken skulle få mye å si, ettersom det var nettopp forsyninger krigen i Nord-Afrika kom til å handle om.»

Du kan lese mer i bokasinet Taktikk og strategi.