Den tyske bombeoffensiven mot Moskva

Sommeren 1941 gjennomførte Luftwaffe etter direkte ordre fra Hitler en flyoffensiv mot Moskva. Hensikten var å jevne den russiske hovedstaden med jorda. «Blitzen» mot London hadde vist seg å bli lite vellykket. Denne nye offensiven skulle vise seg å bli et meningsløst slag i luften.

Hitlers invasjon av Sovjetunionen i 1941 sluttet med et nederlag i vinterslaget om Moskva. Dette knakk myten om den tyske krigsmaktens uovervinnelighet. Dette er kjent fra før. Faktum er at kampene på bakken vest for den sovjetiske hovedstaden skjedde parallelt med et liknende slag i luften – og dette slaget tapte tyskerne også.

Da Tyskland invaderte Sovjetunionen i juni 1941, ventet mange seg at den store kolossen i øst skulle kollapse på kort tid. De tyske væpnede styrkene var de mest moderne utrustede, mest fleksible og dessuten de med mest stridserfaring i sitt slag. Den røde armé, derimot, var preget av konservatisme og redsel for eget initiativ – et resultat av Stalins blodige utrenskninger på 1930-tallet. De første dagenes gigantiske sovjetiske tap var med på å bekrefte oppfatningen om at krigen snart var slutt.

Men Hitler hadde ikke regnet med sovjetborgernes sterke motstandsvilje. Uten hensyn til egne tap bød de på motstand som fikk invasjonsstyrken til å måpe. Dette forsterket Hitlers mistanke om at sovjeternes sinn var styrt av et «ondskapens maktsentrum». Han begynte umiddelbart med å lete etter muligheter for å ødelegge dette maktsentrumet.

Den 8. juli 1941 ga han sjefen for Luftwaffe, riksmarskalk Hermann Göring, ordre om å utslette Moskva, Kreml og revolusjonens vugge – Leningrad. I påvente av videre instruksjoner flyttet han flere bombedivisjoner østover, og flyrekognoseringen over den sovjetiske hovedstaden ble intensivert.

Elleve dager senere, den 19. juli 1941, utferdiget Hitler den endelige ordren, i Führerdirektiv nr. 33. – Flyvåpenet skal snarest mulig angripe Moskva.

«Flyveren vår gjorde alt han kunne for å unngå lyskasterne. han svingte, forandret flyhøyde, slo av på farten. Flymekanikeren hans kastet til og med ut dopapir og flyveblader for å forvirre lyskastermannskapene, men ingenting hjalp.»

Du kan lese mer i bokasinet Luftkrig.