Dyreinvasjoner: Mordermus (Gough-øya, Sør-Atlanterhavet)

Midt i Sør-Atlanterhavet, mellom Argentina og Sør-Afrika, ligger Gough-øya. Den er britisk territorium omtrent på størrelse med Manhattan og står på verdensarvlisten. Den er også en av verdens viktigste sjøfuglkolonier. Rundt 10 millioner fugler fra 20 ulike arter – inkludert albatrosser, pingviner og hvitbukpetrell – har tilholdssted på øya. Dessverre for dem ble husmusa innført her på 1800-tallet. Uten naturlige rovdyr som fanger mus, i tillegg til størrelsen på musene, har bestanden vokst ut av kontroll.

Det finnes nå nesten to millioner mus på øya, og de blir en halv gang større enn en gjennomsnittlig husmus. Disse supergnagerne skaper nå fullt kaos blant fuglebestandene. Studier har vist at den allerede utrydningstruede hvitbukpetrellen er spesielt utsatt. Beregninger viser at nesten 80 prosent av fugleungene blir spist av disse megamusene hvert år.

Du kan lese mer i bokasinet Årets begivenheter innen vitenskap 2017.