Alt om sommerfuglen

Bli kjent med skapningene som besøker hagen din om sommeren.

Vinteren er tøff for sommerfugler. Noen sover gjennom den kalde årstiden i dvale, men de fleste dør på høsten. De etterlater seg egg med larver som klekkes ut  neste vår. Larvestadiet er det første stadiet i en sommer-fugls livssyklus. De er i bunn og grunn spise-maskiner som tilbringer flere uker, til og med måneder, på å spise seg gjennom grønne blader. De vokser fort og må derfor skifte sin kraftige ham flere ganger. Den nye elastiske huden som vokser fram, gir dem enda litt å vokse i.

En larve kan bare bevege seg noen få meter i løpet av sin livstid. Dette er ikke langt nok til å finne seg en make, eller til å spre seg rundt om i landet. Når larven er fullvoksen, finner den seg et beskyttet sted og deler huden sin en siste gang for å bli puppe. Dette er «hvilefasen» i sommer-fuglens livssyklus. Den hverken spiser eller beveger seg, men på innsiden av puppen skjer det dramatiske forandringer. Puppen deler seg så i to, og en fullvoksen sommerfugl stiger ut. Denne sommerfuglen lever kanskje ikke lenger enn noen få dager, men den kan fly til nye områder og drikker søt nektar som næring. Sommerfuglen finner så en make og legger egg, slik at  arten kan spre seg.