Slik fungerer hjernen

Noen sier at vi vet mer om havdypet og verdensrommet enn hva som rører seg inni hodet vårt. RITA CARTER avslører hva vi vet om hjernen i dag.

Hjernen vår er et elektrisk apparat som styrer alle våre sanser, tanker, følelser og hand- linger. Og det fantastiske er at den gjør alt dette med litt mindre energi enn det som finnes i en 60 watts lyspære. Hjernens hovedoppgave er kort sagt å holde oss i live. Den regulerer og styrer hvordan vi forholder oss til omverdenen. De fleste hjernefunksjonene, som å regulere hjerteslag og trigge frigjøring av hormoner, skjer uten at vi er klar over det. Andre deler av hjerne- arbeidet styres imidlertid av noe ganske unikt – bevisstheten.

Å være bevisst føles som noe vi bare er uten å måtte anstrenge oss noe videre. Mekanismene som ligger bak er likevel utrolig komplekse. Det er ikke bare slik at hjernen vår gjør oss bevisst på omgivelsene våre – den konstruerer dem.

For oss kan det virke som om verden består av ting, farger, lyder og lukter. Alt dette er imidlertid ikke annet enn lysstråler, lydbølger, skjelvende atomer og vibrerende molekyler. Gjennom en komplisert og overraskende lang prosess gjør hjernen alle disse inntrykkene om til velkjente oppfatninger. For eksempel kan det ta opptil et halvt sekund fra lyset når øyet og til et bevisst bilde oppstår.

Hvis noe går galt i løpet av det førbevisste halvsekundet, kan resultatet bli veldig rart. Man kan for eksempel se eller høre ting som ikke er der, eller ikke klare å forstå hva man ser. Man kan tro at nære venner er fremmede, eller ikke være i stand til å identifisere kjente objekter.

Hjernens hovedoppgave er å holde oss i live ved å regulere og styre hvordan vi forholder oss til omverdenen.