Flyveress under Den første verdenskrig

Det er lett å glemme at da disse «luftens riddere» møttes i kamp, var flyving fremdeles i sin barndom. En av de største begivenhetene i flyets historie fant sted kun seks år før utbruddet av krigen, da Louis Bleriot fløy over Den engelske kanal. Denne begivenheten satte fly på det historiske kartet og førte til at England ikke lenger kunne betrakte kanalen som en effektiv stopper for aggressive angripere, slik som tidligere.

Frankrike, England og Tyskland hadde alle tatt sine vaklende steg mot å skape et militært flyvåpen i årene før krigen. Royal Flying Corps (RFC) ble dannet i 1912 – som en del av den britiske hæren. De hadde få fly og enda færre menn som kunne ta dem opp i luften. Antallet av begge hadde økt drastisk fram mot krigsutbruddet i 1914, men fremdeles var det bare en håndfull skvadroner med ulike fly med svært variable prestasjonsevner og kvalitet.

I de første ukene av krigen var det like mange som falt for motortrøbbel eller andre tekniske feil som falt for fiendens kuler. Og i Tyskland hadde nølingen i utviklingen av flyvåpenet ført til at det ikke bare var fly som ble utviklet, men også store militære luftskip – Zeppelinerne. I Frankrike hadde mye av utviklingen vært rettet mot det forrige

århundrets luftballonger, først og fremst brukt til observasjon. Franskmennene hadde også tidlig fly og flyvere inkludert i sin hær, men så seg nå nødt til å konsentrere seg mye mer om utviklingen bort fra luftballongene. Med en gang første verdenskrig var et faktum, begynte flyavdelingene å prøve sine svært beskjedne muskler. Den eneste nyttige funksjonen de hadde, var rekognosering. Det viste seg fort at overblikket de fikk fra flyene, overgikk de tidligere observasjonsmulighetene fra de høyeste bakketoppene eller fra ballongene.

Mange av hærgeneralene hadde liten tiltro til flyene og stolte ikke bare på observasjoner gjort av flyverne. Mange av disse var gamle kavalerioffiserer og stolte kun på den Tradisjonelle måten med å observere fra bakken.

«I de første ukene av krigen var det like mange som falt for motortrøbbel eller andre tekniske feil, som falt for fiendens kuler.»

Du kan lese mer i bokasinet Luftkrig.