Vikingenes oppdagelsesreiser

Reisene tok vikingene jorda rundt. Finn ut hvordan – og hvorfor – vikingene bredte ut vingene og utforsket fjerne land.

Transport

Noen vikinger reiste mye og langt. Andre holdt seg hjemme på gården og dyrket mat og fisket for å overleve. Men også de måtte av og til reise, kanskje for å besøke en nabo eller delta på tinget, den årlige sammenkomsten.

Hester var et vanlig framkomstmiddel, spesielt på Island, der det var enklere å reise over land. Hestene de brukte, var ikke store, og de var så visst ikke krigshester slik middelalderridderne brukte, men det var en måte å reise relativt raskt på. Vikingene brukte denne mobiliteten til sin fordel på tokt i andre land. Da de invaderte East Anglia på 800-tallet, lette de umiddelbart etter hester, slik at de enklere kunne reise og plyndre med mindre fare for å bli tatt av den saksiske hæren.

Arkeologiske funn i form av beslag og spikere til vogner, i tillegg til hjulspor og kjerreveier, viser at vikingene brukte vogner. De ble trolig trukket av hester eller okser, selv om den norrøne guden Tor skal ha kjørt en vogn trukket av geiter og gudinnen Frøya hadde en som var trukket av katter.

En spesielt rikt utsmykket vogn ble funnet i skipet som ble gravd opp på Oseberg i Tønsberg. Denne vognen var gammel allerede da den ble lagt i Oseberg-graven, og har blant annet utskjæringer av katter. Dette kan ha sammenheng med fruktbarhetskultusen rundt gudinnen Frøya. Denne vognen var bygget slik at den kunne tas fra hverandre og fraktes i et skip. Byggeteknikkene som ble brukt, er verdifulle for å kunne forstå hvordan slike vogner ble bygget.

Du kan lese mer i bokasinet Vikinger.