Vil teleportering bli mulig?

Aldri er et sterkt ord, men det er svært lite sannsynlig at teleportering av et menneske á la Star Trek noen gang vil bli mulig, gitt vår nåværende forståelse av kvantefysikken og de kjente lovene i Universet. For å teleportere en person, må du skanne den nøyaktige plasseringen og de fysiske egenskapene til hvert av de 7 x 1027 atomene i menneskekroppen.

Den første hindringen er usikkerhetsprinsippet. Jo mer nøyaktig du måler en egenskap ved en kvantesprangspartikkel, desto mindre nøyaktig kan du måle andre. Vi kunne for eksempel vite nøyaktig hvor et atom befinner seg, men ikke dets masse.

Selv om du kunne omgå usikkerhetsprinsippet, ville du måtte skanne og sende en ufattelig mengde data ? 10 000 ganger dagens lagringskapasitet for alle datamaskiner i verden. Og det raskt nok til å rekonstruere levende vev før det dør. I tillegg krever virkelig teleportering at det opprinnelige objektet ødelegges. Noen som melder seg frivillig?

Du kan lese mer i bokasinet Ny Vitenskap nr 7 – 2016.