Slagene på Re

250
Ord. pris:kr 250,-Medlem:kr 150,-

Et pionerprosjekt ved å være det første i Norge som forsøker å lokalisere et slag fra middelalderen på vitenskaplig grunnlag. I boka fremgår det hvordan slaget fra 1163 ble lokalisert til Linnerød søndre. Det har fremkommet mye ny kunnskap gjennom feltarbeid i årene fra 2009 til 2013. Dette gjelder særlig de spennende funnene av tidlig middelaldersk stridsutrustning. Arbeidet ville vært verdigfullt uansett om man hadde lykkes med å lokalisere slagstedet fra 1163 eller ikke. De arkeologiske resulatetene har potensiale i seg til å vekke interesse i fagmiljøer utenfor Norden.