Planetene ble dannet av… småstein?

Ja – du leste riktig.
Det er et stort mysterium hvordan planetene i solsystemet vårt er blitt dannet. Selv om de fleste eksperter er enige om at støv og gass har klumpet seg sammen for å danne større objekter, er detaljene bak denne prosessen fortsatt uklare.

En lovende modell for dannelsen av planetene er «småsteinteorien». I motsetning til andre teorier kan den forklare hvorfor Mars er mindre enn Jorda, og hvordan gasskjempene ble dannet først. Teorien sier at alle objekter ble dannet via «småstein» som gradvis klumpet seg sammen over tid. Etter hvert som objekter begynte å vokse, fortsatte de å tiltrekke seg flere småstein. Denne teorien kan forklare hvordan ett dominerende objekt kan feie opp massevis av materie og vokse tusen ganger raskere enn det ville gjort i den gamle modellen, som sa at kun objekter av lik størrelse slo seg sammen.

Everyone can play at Olympia Casino and win. Do it and you!