Patrulje til havs

Hvilken teknologi driver Sea Hunter og holder den flytende?

Dette er den amerikanske marinens nye droneskip, en ubåtleter som ikke trenger en eneste person om bord.

Ubåter er en av hovedtruslene mot verdens flåtestyrker. Skjult i dypet kan de skyte raketter og torpedoer som kan gjøre katastrofal skade. For å bekjempe problemet har den amerikanske forsvarsleverandøren Leidos bygget en ny type skip som kan spore opp selv de mest umerkelige ubåter. Fartøyet er utviklet for DARPA, det amerikanske forsvarets byrå for avanserte forskningsprosjekter, og skal etter hvert leveres til den amerikanske flåten.

Rollen til ACTUV-fartøyene, som disse skipene kalles, er å spore ubåter kontinuerlig uten besetning om bord. Meningen er å bygge en flåte av dem, og den første i serien er Sea Hunter, en 140-tonner hvor rekkevidden bare begrenses av drivstoffkapasiteten. Skipet styres av datamaskiner ved hjelp av radarnavigasjon, det vil si at det påviser gjenstander i nærheten ved å sende radiosignaler mot dem og måle ekkoet. Men i tillegg overvåkes det av mennesker på land til enhver tid, og de kan overta styringen derfra om nødvendig.

Foreløpig kan Sea Hunter bare spore ubåtene, siden ubemannede fartøy ikke har lov til å føre våpen. Men skipet er konstruert for allsidighet, og i framtiden kan rollen utvides til å påvise undervannsminer. For tiden gjennomgår det en toårig utprøving i San Diego før det skal slippes ut på åpent hav på egen hånd.

Du kan lese mer i bokasinet Årets begivenheter innen vitenskap 2017.