Om yoga

Denne eldgamle, holistiske treningsformen kan forandre kroppen din fullstendig.

Legg fra deg denne boken et øyeblikk, og sett deg godt til rette, med rett rygg og hendene i fanget. La tankene dine hvile, lukk øynene, og pust inn, langsomt og dypt. Fyll lungene helt med luft. Pust deretter ut mens du teller til seks. Gjenta, og åpne øynene sakte. Hvordan føler du deg?

Selv en 30-sekunders øvelse som denne, viser hvor bra det kan være for kropp og sjel å ta en pause fra hverdagen, fokusere på kropp og pust, og bare være sammen med ditt indre jeg på et rolig sted. Helt siden den eldgamle treningsformen yoga først ble populær i den vestlige verden på 60-tallet, har enormt mange mennesker hatt glede av yogaens filosofi om forbindelsen mellom kropp og sjel. Denne livsstilen har som mål å gi deg en sterk, spenstig og fleksibel kropp, og et klart og medfølende hode.

Selv om de fleste av oss ikke ruller sammen mattene våre og går til yogaundervisning for å øke vår indre forståelse, kan det å gi deg selv tid og rom til å strekke ut og styrke kroppen i stor grad påvirke psyke og følelsesliv. Det handler ikke bare om å få sterke muskler og en slank yogakropp – tar du deg jevnlig tid til å gi kroppen oppmerksomhet og lytte til dens behov, vil du også bli mer bevisst din egen kropp (noe som igjen kan hjelpe deg med å forebygge sykdom). En jevnlig tur på yogamatten vil også gjøre deg mindre engstelig, mer stabil i humøret og bedre i stand til å takle stress. Ny forskning viser at regelmessig yogatrening gir enormt store helsefordeler – alt fra å redusere betennelsestilstander i kroppen til å dempe ryggsmerter.

Det finnes mange former for yoga du kan prøve – fra atletisk ashtanga til svett bikram, spirituell og hipp jivamukti til rolig yin. Kanskje må du prøve deg litt fram før du finner en stil du liker og en lærer du er komfortabel med, men det er verdt å bruke litt tid på å finne ut hva du liker best! Når du har funnet et kurs som passer for deg, håper vi du får oppleve dyptgripende fordeler som gir deg økt livskvalitet og velvære.

Hvor kommer yoga fra?

Utviklingen av de fysiske, filosofiske og spirituelle yogadisiplinene har pågått i over 5000 år. Ordet yoga, som er sanskrit og betyr «enhet», dukket første gang opp i Rigveda, en hellig skrift brukt av vediske prester. Den mest kjente hellige skriften som omtaler yoga er Bhagavad Gita, som ble skrevet rundt år 500 f.Kr. Gjennom århundrene har yogateknikkene blitt videreutviklet og forbedret av forskjellige grupper i det indiske samfunn. Resultatet er et sammensurium av forskjellige ideer og teknikker.

Det var Yoga Sutra, skrevet av Patanjali en gang i det andre århundret, som først beskrev raja yoga – eller klassisk yoga – og organiserte denne i åtte trinn: Den såkalte veien til «Samadhi», eller opplysning. Yoga Sutra har fortsatt stor innvirkning på mange av dagens yogaformer.

Rundt år 1000 e. Kr. utviklet yogamestrene tantrayoga, der de fokuserte på den fysiske kroppen
som redskap for å oppnå visdom. Denne praksisen, der man fokuserte på kroppen, førte til utviklingen av hatha yoga, de fysiske posisjonene vi tenker på når vi snakker om yoga i vestlige land.

På 1800- og 1900-tallet begynte yogamestere som Swami Vivekananda og Swami Sivananda å reise til vestlige land for å lære bort yoga. Yoga ble også en populær treningsform i India på 1920- og 1930-tallet. Tre studenter
av den kjente hathalæreren T. Krishnamacharya – B.K.S. Iyengar, T.K.V. Desikachar and Pattabhi Jois – fortsatte hans arbeid og etablerte ashramer og yogasentre over hele verden.