Nord- og sørlys på andre planeter

Vi ser på hva som skaper disse praktfulle lysshowene på de andre planetene i solsystemet.

I mange år trodde man at nord- og sørlyset her på Jorda var de dødes sjeler på vei til det hinsidige. I virkeligheten er det Sola som forårsaker et nord- eller sørlys på Jorda. Vi kan kalle fenomenet et slags romvær.

Solvinder fører sterkt ladde partikler mot Jorda, men vårt magnetfelt avbøyer de fleste av dem før de når atmosfæren. Nå og da forsterkes disse vindene av gasskyer på Sola eller av masseutslyngninger fra koronaen. Disse fenomenene frigjør enorme mengder plasma. Når de intense solvindene passerer Jorda, blir noen av de ioniserte partiklene fanget i magnetfeltet. Da akselereres partiklene langs feltlinjene i retning polene, hvor de kan slå inn i de øvre delene av atmosfæren, kollidere med gassmolekyler og få dem til å avgi skarpt lys. Denne prosessen skaper det trollbindende nordlyset og sørlyset.

På Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun danner nord- og sørlys seg på omtrent samme måte som på Jorda. Men på Mars og Venus danner de seg på helt andre måter, siden ingen av disse planetene har noe magnetfelt å snakke om.

Du kan lese mer i bokasinet Universet Junior.