Naturlig fødsel

Måneder med kvalme og til slutt smerter i 24 timer eller mer. Mange mammaer har måttet takle en krevende graviditet, etterfulgt av en hard og smertefull fødsel. ZOE CORMIER undersøker hvilke naturlige hjelpemidler som kan gjøre denne fasen i livet enklere.

Se for deg at du skal trykke en gjenstand på størrelse med en vannmelom gjennom det mest følsomme stedet på kroppen. En fødsel kan ta flere timer – noen ganger flere dager. Høres det skremmende ut?

Mange kvinner – og partnerne deres – frykter fødselen. Denne frykten kan gjøre fødselen mer smertefull fordi den får kvinnen til å spenne seg. Under den vanvittig intense opplevelsen en fødsel er, foregår det hele tiden et komplekst samspill mellom hodet og kroppen. «Gjennom de vanlige svangerskapskontrollene blir kvinnen som regel undersøkt for å sjekke at alt er i orden med henne og barnet, men det er ikke alltid noen som forbereder henne fysisk og mentalt på det som skal skje», sier Emily Koehler. Hun jobber som fødselsledsager, eller doula, og gir råd og støtte til kvinner under svangerskap og fødsel. «Tradisjonelt har gravide kvinner blitt behandlet med silkehansker. Derfor går de til fødestuen med en forestilling om at de er skjøre, i stedet for å ha en klar forståelse av hvor sterke de er.»

De fleste behandlere innen naturlig medisin lærer bort hvordan man skal takle frykten, smerten og påkjenningen under en fødsel, uten å bruke epidural eller andre smertestillende medikamenter. Disse metodene – som blant annet inkluderer fødsel i vann og hypnofødsel (som ikke har noe med hypnose å gjøre) blir stadig mer populære, og de kvinnene som tar dem i bruk, beveger seg langt vekk fra den passive fødselen hvor man ligger på ryggen foran en doktor med tang. Men er de nye metodene egentlig bedre?

«Forskning tyder på at kvinner sjeldnere trenger smertestillende, som for eksempel epidural, under en vannfødsel.» Ethel Burns, seniorforeleser i jordmorfag ved Oxford Brookes University.

Gamle, tradisjonelle hjelpemidler

Mange vordende mødre forbereder seg til kamp med krigerposisjonen og andre yogaposisjoner. Denne eldgamle praksisen har vist seg å ha flere helsemessige fordeler (se side 80). En ny studie, utført av japanske forskere, konkluderer med at yoga kan være til god hjelp for gravide kvinner. Øvelsene styrker bukmuskulaturen og gjør bekkenet smidigere, og dermed reduseres ofte smertene under selve fødselen.

Nøkkelen til å mestre fødselen handler i stor grad om kontroll over egne muskler. Etter hvert som riene blir mer intense, kan det være til god hjelp å vite hvilke muskler du skal stramme, og hvilke du skal slappe av i. Dersom din doula, eller fødselspartner, masserer mellomkjøttet ditt under fødselen, vil det også virke smertedempende. Et annet alternativ er akupressur, slik det er vist i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica.

Det finnes også andre, mer eksotiske teknikker for å finne den riktige fødselsstillingen for deg og ditt ufødte barn.

«En av mine absolutte favoritter er rebozoen», sier Nici Shipway. Hun er mor og doula og bor i Toronto i Canada. En rebozo er et tradisjonelt, søramerikansk sjal, som kan legges rundt mors mage for å åpne hoftene hennes og hjelpe henne til å slappe bedre av. Når mor vugger fram og tilbake i sjalet, hjelper det dessuten babyen til å legge seg i riktig stilling.»

Varmt vann

Forståelig nok blir det stadig mer populært å sitte i et varmt badekar under de verste riene eller under hele fødselen. Under fødselen vil tryggheten ved å gjøre noe hun er vant til, virke beroligende på den vordende moren. Vannets egenskaper gjør dessuten kroppen hennes lettere. I tillegg er det en kjent sak at varmt vann lindrer smerter – kanskje spesielt rygg- og muskelsmerter.

«I Storbritannia er det svært vanlig å bruke fødebasseng», sier Ethel Burns, seniorforeleser i jordmorfag ved Oxford Brookes University. Vannfødsel er et tilbud til alle fødende i Storbritannia og tilbys av det offentlige, britiske helsevesenet. «Forskning tyder på at kvinner sjeldnere trenger smertestillende, som for eksempel epidural, under en vannfødsel.»

Flere undersøkelser og observasjonsstudier viser det samme – under en vannfødsel bruker kvinnen mindre smertestillende, mellomkjøttet revner sjeldnere, mor opplever oftere fødselen positivt, og det er mindre sjanse for komplikasjoner underveis. Og det er ikke bare Burns’ egen studie av nesten 8000 kvinner som gir disse resultatene. I en studie fra 2014, publisert i Journal of Midwifery and Women’s Health, fulgte forskerne over 31 000 kvinner fra forskjellige land. Forskerne konkluderte med at risikoen for komplikasjoner under en vannfødsel er minimal.

Det har vært drøftet om tarmbakterier i vannet gir større fare for at barnet pådrar seg en infeksjon under en vannfødsel, men studiene viser at det ikke foreligger noen slik risiko – i hvert fall ikke i industrialiserte land. I 2014 ble det også publisert en studie hvor over 2600 kvinner deltok. Studien viser tydelig at det er klare medisinske fordeler ved å føde i vann. Blant annet tar fødselen ofte betydelig kortere tid, mellomkjøttet trenger sjeldnere å klippes, og kvinner som føder i vann, bruker mindre smertestillende medisiner.

Men det er ikke til å stikke under stol at vannfødsler også kan ha enkelte ulemper. «Selv om vi foreløpig ikke har funnet noen forbindelse mellom vannfødsler og store skader i mellomkjøttet, er noen leger bekymret for at slike skader forekommer oftere hos kvinner som føder i vann», sier Burns og viser til en studie som ble publisert i Journal of Midwifery and Women’s Health i 2016. «Dette er en reell bekymring, men vi har foreløpig ikke kommet fram til noen klar konklusjon. Det er imidlertid mulig å studere denne problemstillingen ved hjelp av randomiserte, kontrollerte studier.»

Tankens kraft

En annen naturlig smertelindring som blir stadig mer populær, er den mye omtalte «hypnofødselen». Teknikken kalles ofte selvhypnose og består av en kombinasjon av pusteøvelser, visuali­se­ringer og meditasjonsteknikker som virker beroligende på kropp og sinn. Det forhindrer at mor blir så anspent at smertene øker. Med andre ord bruker kvinnen tankens kraft til å dempe smerte ved å bryte følgende syklus: Tanken kan skape frykt, og frykt skaper smerte. Klarer mor å kvitte seg med negative tanker, dempes smertene også.

Talspersoner for denne teknikken påstår at metoden i tillegg til å lindre smerter også gjør fødselen kortere.

«Det handler om å ta kontroll over egne tanker, slik at kroppen kan gjøre det den er skapt til», sier Kate Johnson. Hun bor i Storbritannia og har utdannet seg til hypnofødsel-terapeut etter å ha brukt teknikken da hun fødte sitt første barn. Johnson sier aldri til klientene sine at en hypnofødsel er smertefri, men hun mener likevel at treningen og kunnskapen er til stor hjelp for kvinnene. «Når du forstår hvordan kroppen din fungerer, og hvordan du selv kan dempe smerten, vil du føle at du har større kontroll over det som skjer. Dermed får du bedre selvtillit, noe som igjen bidrar til å gjøre fødselen til en positiv opplevelse.»

Mange kvinner opplever at teknikkene vi bruker under en hypnofødsel, hjelper godt mot smertene. Men mange sier også at teknikken mister effekten under den siste, intense delen av fødselen.

«Ikke alle kvinner er i stand til å overvinne sin egen frykt og anspenthet med disse øvelsene», sier Tanya Pillay. Hun er sertifisert hypnotisør og bor i Toronto. Da hun skulle føde for fem år siden, meldte hun seg på et hypnofødselsforberedende kurs. «Selv om jeg er vant til å jobbe med tankene mine, er det vanskelig for en gravid kvinne å bli nektet å bruke ordene smerte og ri. For meg var det ikke naturlig å bruke ord som ubehag og bølge.»

Som med alle nye fødselsteknikker er meningene delte. Noen mener hypnofødsler er fantastiske, andre synes hele greia er oppskrytt. Men hva sier vitenskapen?

«Det er vanskelig å slappe av på fødeavdelingen», sier Soo Downe, professor i jordmorfag ved University of Central Lancashire. «Men det eksisterer definitivt fysiske bevis for at hypnoterapi virker.»

I fjor publiserte hun den hittil nest største randomiserte kontrollerte studien av førstegangsfødende som bruker selvhypnose eller annen type standard smertestillende. Resultatet ble publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Av de 680 kvinnene som var med i studien, ønsket 27,9 prosent av kvinnene som hadde lært hypnoterapi, å få epidural, mot 30,3 prosent av dem som ikke hadde lært hypnoterapi. Forskjellen er altså ikke spesielt stor.

«For noen kvinner er hypnofødsel en god løsning, men ikke for alle», sier professor Downe. «I store, populasjonsbaserte studier vil du ofte se en tilnærming til gjennomsnittet. Det betyr at når det er mange med i en studie, vil du sjelden se de helt store utslagene.»

Det ligger i navnet

De fleste leger og forskere er enige om at en del av problemet med denne terapien ligger i navnet – ikke i selve teknikken. En hypnofødsel er ikke en form for hypnose, slik de fleste tror første gang de hører ordet. Det er ingen som knipser med fingrene for å sette deg i transe. Noen synes derfor at teknikken bør hete meditativ fødsel.

Pillay synes det bør finnes en slags hypnoterapi mot fødselssmerte. «Hvis jeg skulle skrive et eget hypnoseprogram for graviditet, ville jeg lære en fødselspartner en rekke hypnose­teknikker tilpasset den fødende kvinnens personlige følelser og verdier.»

Og nettopp her har vi sakens kjerne. En fødsel må være spesielt tilpasset hver enkelt kvinne.

«Av alle tilbudene den fødende kan velge mellom, er det spesielt én som alltid har god effekt, det er kontakten mellom den vordende moren og hennes fødselspartner», sier professor Downe.

Sagt på en annen måte: Både massasje, mantraer og tankens kraft kan være til nytte, men det er selve grunnbehovet – kontakten med et annet menneske, som er nøkkelen til en god fødselsopplevelse.