Med mord i blikket

Den irske brigade ved Marye’s Heights

Både general Robert E. Lee, lederen for Sørstatenes Nord Virginia-armeen, og general Ambros Burnside, lederen for Nordstatenes føderale styrker, kunne se tåken komme sigende ned ved daggry den 13. desember 1862. Nordstatsarmeen holdt byen Fredericksburg nede ved elveleie, mens sørstatene holdt en høyde vest for byen. Det var kaldt og tåkete – et typisk irsk vintervær. Nattens tåke hadde skjult de to armeenes bevegelser etter som de gjorde seg klare for dagens kamper.

Hele seks av nordstatenes divisjoner var gått i stilling inne i Fredericksburg, og beboerne i byen hadde flyktet og funnet husvære andre steder. Avstanden mellom de to armeene var liten, og lysene fra sørstatsleiren på Marye’s (uttales Maries) Heights var lett synlige for Burnsides soldater nede i byen.

Forutsatt at det kunne gjøres med høy hastighet, godkjente Lincoln Burnsides masterplan om å rykke raskt over elven ved Fredericksburg på pongtongbroer – for så å rykke raskt fram mot Richmond. Problemet hans var at pongtongene var forsinket, og troppebevegelsene hans alarmerte general Lee. Nå var sørstatene samlet og ventet på Burnsides angrep. Lees tropper holdt en lang åsrygg sør for byen.

En nedsunket vei gikk langs åsryggen over høyden som het Marye’s Heights. Ved siden av veien gikk det en steinmur som utgjorde en naturlig festning mot alle som forsøkte å innta høyden fra øst. På utsiden av steinmuren var det et stakittgjerde som var en effektiv hindring for angripende soldater. Skytestillinger strakte seg hele veiene fra steinmuren til skogen nord for byen. Sørstatssoldater lå og ventet – skulder til skulder – med våpnene klare. I flankene var artilleriet plassert – rettet inn mot området der nordstatsangrepet antakelig ville komme. Mellom steinmuren og Fredericksburg gikk terrenget svakt nedover – før det endte opp på en høyde med vindmøller.

«Sørstatssoldatene ved steinmuren ventet med å skyte helt til nordstatssoldatene var på kloss hold. Da slapp de løs alt de hadde. En vegg av bly traff nordstatsmennene, og de falt tilbake og flyktet.»

Du kan lese mer i bokasinet Den amerikanske borgerkrigen.