Krigsåret 1943

Tidevannet snur for de allierte – amerikanske og britiske styrker tar initiativet og tvinger aksemaktene over på defensiven.

Det lot til at nazistene begynte året bra, men det ble snart klart at høydepunktet var passert. Tyskland ville bli slått. Det første tegnet på aksemaktenes troppers kapitulasjon var ved Stalingrad i februar.

Hitler led ytterligere nederlag i stridsvognslaget om den sovjetiske byen Kursk. Og ved utgangen av året var aksemaktene blitt tvunget ut av Afrika. På vårparten tvang amerikanske og britiske styrker de tyske ubåtene bort fra Atlanterhavet. Og med åpen skipsled mellom Storbritannia og USA kunne D-dagen endelig planlegges.

På sensommeren begynte de alliertes invasjon av Italia, da britiske, amerikanske og canadiske tropper steg i land på Sicilia. I september angrep de fastlandet. Men på høsten slo nazistenes styrker tilbake og holdt en sterk forsvarslinje som delte landet i to på midten.

USA fortsatte kampene mot Japan og tok øy etter øy i Stillehavet. Samtidig holdt jødeutryddelsene et høyt tempo i Mellom-Europa, mens tyske byer led under tunge flyangrep. Hamburg, Ruhr-området, München og selv Berlin var mål for britenes Bomber Command.