Krigsåret 1941

Ved årets begynnelse raste krigen i Europa og i Nord-Afrika, men ved årets slutt hadde konflikten blitt verdensomspennende.

Etter to år lå krigen an til å bli global. Både aksemaktene og de allierte kjempet for å sikre ressursene til krigsinnsatsen og dro med seg Balkan, Midtøsten og Sovjetunionen i krigen.

Aksemaktene handlet etter sine offensive planer. Hitler forberedte invasjon av Sovjetunionen og erobret Jugoslavia, Hellas og Kreta. Samtidig bisto tyskerne Italia i Libya og Egypt. Der kjempet troppene til general Rommel hardt mot britene og truet den allierte kontrollen over Suezkanalen.

I juni iverksatte Hitler invasjonen av Sovjetunionen: Operasjon Barbarossa. Millioner av aksemaktenes soldater ble sendt inn i landet og vant mye terreng om sommeren. Da vinteren kom, nærmet de seg Moskva.

Mens de allierte ble forstyrret av tyskerne, mobiliserte japanerne. I juli inntok japanske styrker Indokina, og kort tid etter angrep de Pearl Harbor. USA så ingen annen utvei enn å erklære krig. Da desember kom, hadde aksemaktenes handlinger framprovosert de alliertes to mektigste våpen: USAs militære slagkraft og Sovjetunionens tilsynelatende endeløse tilgang på soldater.