Kjøtt fra laben

Jo da, det går an å lage burgere uten å skade en eneste ku.

Den globale etterspørselen etter kjøtt er forventet å stige med mer enn to tredjedeler i løpet av de neste 40 årene. Vi strever allerede med å dekke etterspørselen. Dagens metoder for å produsere kjøtt er ikke særlig lønnsomme, i og med at vi trenger store landområder og andre ressurser for å fôre opp dyrene. Siden det stadig er vanskeligere å skaffe egnede områder, vil kjøttprisen fortsette å stige, noe som betyr at kjøtt snart kan bli regnet som luksusvare.

Kjøttindustrien har også en negativ innvirkning på Jordas miljø fordi dyrene slipper ut store menger metangass – en gass som bidrar til global oppvarming.

Mange forskere tror løsningen på dette økende problemet er å dyrke kjøtt i laboratoriene. Et forskerteam fra Maastricht universitet i Nederland har allerede perfeksjonert teknikken. Ved å hente ut stamceller fra en levende ku har de klart å dyrke muskelceller som de har brukt til å lage en forbløffende velsmakende burger. Cellene som hentes ut fra én ku, kan produsere 175 millioner burgere – en mengde som normalt ville kreve 440 000 kuer. Det aller beste er at selv ikke den ene kua cellene hentes fra, blir skadet i prosessen. Det er ikke bare storfekjøtt som kan dyrkes på denne måten.

Metoden kan lett overføres til fjærkre-, svinekjøtt og andre typer kjøtt. Men før du planlegger hagefest med kjøtt rett fra laben, bør du ta i betraktning at forskerne tror det kan ta 10–20 år før slik kjøtt blir tilgjengelig for deg og meg. I dag koster det nærmere 2,5 millioner kroner å produsere en eneste lab-burger, men metoden videreutvikles stadig, og innen 2035 kan dyrket kjøtt bli billigere enn det tradisjonelle kjøttet vi får fra gårdene.