Kan plantene kommunisere?

Sender trær og blomster hemmelige signaler til hverandre gjennom «skogsnettet»?

Akkurat som vi har mange ulike metoder for å holde kontakten med våre venner, har plantene sine egne metoder for å kommunisere med hverandre. Den viktigste hensikten med dette er å hjelpe hverandre og advare andre planter i nærheten om truende farer som insekter, infeksjoner eller tørke. Slik kan de ta sine forholdsregler.

Én av metodene de bruker, er å utsondre usynlige, flyktige organiske forbindelser ut i luften.  Andre planter sanser disse stoffene og vet hvordan de skal forsvare seg eller signalisere etter hjelp. En annen metode skjer under jorda og foregår ved hjelp av sopp. Under sopphattene finnes det et utstrakt nett­verk av hårfine tråder som kalles mycel. Sopptrådene forbinder røttene til forskjellige planter, slik at de kan overføre stoffer seg imellom og kommu­nisere spesifikke beskjeder.

Den siste måten plantene «snakker» på, er ved å skille ut kjemiske stoffer fra røttene. Disse sprer seg utover i jorda, tas opp av andre planter og varsler om fare.

Biologer kaller dette komplekse plante­kommunikasjons­nettverket «wood wide web», eller «skogsnettet», men akkurat som vår egen versjon av Internett har det en mørk side. Noen av plantene bruker sopptråder til å stjele karbon fra hverandre, mens andre bruker det til å angripe andre planter. De sender giftstoffer langs sopptrådene for å hemme veksten til konkurrentene sine.

Plantenes internett: Hvordan greier plantene å advare hverandre om truende farer?