Intelligente biler

Fra datainnsamling til selvkjøring – hvordan vil fremtidens biler bruke informasjon?

Audi henter inspirasjon i svermadferden vi ser hos fugler, fisker og insekter når de utvikler svermintelligenssystemer for å forbedre de autonome teknologiene sine. I naturen kan det se ut som om grupper av dyr beveger seg helt samkjørt, og det er nettopp det prinsippet Audi vil overføre til veinettet for at trafikken skal flyte bedre. Ved hjelp av mobilnett kan Audier holde kontakt med hverandre og samle inn og dele trafikkinformasjon med et SIM-kort som sitter permanent montert i bilen, det som kalles e-SIM. SIM-kortet knytter bilen til en skydatabase, der den finner opplysninger om det som finnes på veien lenger framme. Med den informasjonen kan bilen anbefale føreren alternative veivalg som unngår kork eller farlige kjøreforhold. Svermintelligens er fortsatt en teknologi på forsøksstadiet, men Audi har hatt gode resultater med små demonstrasjonsmodeller.

Mange selskaper utvikler selvkjørende biler, men denne teknologien må utprøves grundig før førerne vil være villige til å slippe rattet. Volvos Drive Me-prosjekt, som begynner i Göteborg i år, blir verdens første langsiktige utprøving av autonome biler i stor målestokk. 100 Volvo XC90 skal sette selskapets mest avanserte autopilotteknologi på prøve i virkelig trafikk.