Hva er så supert med superlim?

Stoffet som har æren for superlims imponerende bindestyrke, heter cyanoakrylat, en form for akrylbasert kunstharpiks. Straks det påføres en overflate, herder det til full styrke i en nesten momentan reaksjon. Hydroksylionene som finnes i vann, er det eneste som skal til for å utløse reaksjonen. Nesten alle overflater vi kommer ut for, har ørsmå mengder vann på seg, siden det er fuktighet i luften vi puster ut. Denne prosessen er noe som kalles en anionisk popularisering. Den består i at cyanoakrylatmolekylene binder seg sammen i et nettverk når de kommer i kontakt med vann, noe som skaper en supersterk sammenføyning. Dette skiller seg fra vanlig trelims herdeprosess som går ut på at et løsemiddel fordunster.

Å hefte sammen to flater er ikke eneste anvendelse for superlim, eller CA-lim, som mer seriøse brukere kaller det. I kriminalteknisk sammenheng kan det brukes til å avdekke latente fingeravtrykk som ellers ville vært usynlige, siden CA-limets dunster forbinder seg med fuktigheten i fingeravtrykkene og gjør dem hvite og synlige. Denne reaksjonen stabiliserer dessuten avtrykkets detaljer, slik at andre prosesser kan gjøre dem enda tydeligere. Videre er en ikke-giftig versjon av superlimet utviklet for medisinsk bruk, der den kan føye sammen hudsår uten sting.