Høyspent miljøvennlig el-drift

Bensin- og dieselbiler dominerer fortsatt veinettet, men det blinker et blått lys for dem. En undersøkelse ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) viste nylig at dagens elbiler ville kunne brukes til 87 prosent av alle daglige kjøreturer i USA. I 2020 kan tallet være oppe i 98 prosent.

En hindring for elbilenes utbredelse har vært rekkeviddeangsten; førernes redsel for å slippe opp for strøm underveis. Bensinstasjoner er lette å finne langs hovedveiene, og siden tanking er fort gjort, er ikke kø ved pumpene noen stor bekymring. Infrastrukturen av ladestasjoner er ikke er like godt utbygget ennå, men den styrkes raskt. I Japan, for eksempel, er det allerede flere ladesteder enn bensinstasjoner.

Innstillingen til elbiler har endret seg en god del de siste årene. Det er ikke lenge siden elektriske biler fikk en kynisk mottakelse, og stive priser skremte kjøperne. Takket være forbedringer i batterikapasitet, ladetider, prestasjoner og pris begynner dagens elbilgenerasjon å omvende kritikere. Ladbare biler vil ganske snart gi forbrenningsmotorene hard konkurranse. I land uten norske avgifter er bensin- og dieselbiler fortsatt langt billigere enn elektriske, men selv der spår ekspertene at elbiler vil kunne konkurrere prismessig innen 2022.

Det er ikke bare på veien eldrift gjør framskritt. Elektriske båter og fly begynner også å gjøre seg gjeldende. Båter var faktisk blant de første eldrevne framkomstmidlene, de var populære i flere årtier fra sent på attenhundretallet til tidlig på nittenhundre-tallet før de ble avløst av bensindrevne påhengsmotorer. Nå får elbåten sin renessanse takket være den globale interessen for fornybare energikilder. Det tas skritt i retning elektrisk luftfart også, Airbus og NASA er blant dem som utvikler og tester batteridrevne fly. Med det en lærer av slike prototyper, og med videre forbedring av batteriteknologien, kan elektriske rutefly fort bli en realitet.

Eldrift gir ingen utslipp. Hvis USA tok MIT-undersøkelsen til følge og erstattet 87 prosent av bilparken med elbiler, ville det redusere landets oljebehov med 61 prosent. Slike biler ville ikke være helt utslippsfrie, siden de ville kreve oljedrevne fabrikker og kraftverk. Men etter hvert som stadig flere land satser mer på fornybar energi, blir eldrift et enda renere alternativ.

Du kan lese mer i bokasinet Årets begivenheter innen vitenskap 2017.