Heinz Guderian: Panserprofeten

Det var Guderian som introduserte stridsvognen i den tyske hær og bruken av den som et operativt våpen. Det nye våpenet er fremfor alt merket av hans personlighet. Dets suksess under krigen var hans fortjeneste. Han var skaperen og læremesteren – og da legges det spesielt vekt på ordet mester.

Heinz Guderian ble født i byen Kulm ved bredden av Vistula i Øst-Preussen som i dag er en del av Polen. Faren Fredrich var også offiser, men familien hadde ingen lange militære tradisjoner. Heinz ble allikevel sendt til kadettskole som ung – obligatorisk for alle som tok sikte på en karriere i det militære hvor teoretisk utdannelse ble sterkt vektlagt. De viktigste fagene var matematikk, språk, og historie. Forholdene var spartanske og disiplinen hard, men Guderians minner fra skoledagene var overveiende positive og han husket lærerne som humane.

I februar 1907 gjorde Guderian plikttjeneste ved farens avdeling, 10. Hannoverske jegerbataljon. I den tyske keiserarmeens jegeravdelinger ble personlig initiativ oppmuntret, noe som skulle bidra til å forme Guderian som offiser. Derfra gikk han på krigsskolen og ble beskikket til fenrik i januar 1908. Han ønsket å spesialisere seg innen et teknisk militærfag, valget sto mellom maskingevær eller radiokommunikasjon. Faren så imidlertid ingen fremtid for maskingeværet, så unge Heinz valgte radio.

«Guderians historiske analyse konkluderer med at Tyskland ble slått på slagmarken, stikk i strid med den nazistiske Dolkestøtlegenden som hevdet at nederlaget ble påført keiseren av jøder og sosialister i de bakre rekker.»

Du kan lese mer i bokasinet Taktikk og strategi.