Er menn fra Mars og kvinner fra Venus?

Bestselgeren Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus påstår at de to kjønnene tenker helt forskjellig – som om vi er fra to ulike planeter. Men er det faktisk slik? Er det forskjeller i hjernen som bestemmer hvordan vi oppfører oss? Og kan vi i det hele tatt lage slike kjønnsstereotypier? CHRISTIAN JARRETT undersøker nærmere.

Oftere enn noen gang tyr vi til hjernevitenskapen for å finne svar på det evige spørsmålet om hva som skiller menn fra kvinner – og hvordan vi kan forstå hverandre bedre. De fleste ekspertene er enige om at det er noen viktige forskjeller på den gjennomsnittlige manne- og kvinnehjernen. I motsetning til inntrykket fra media er imidlertid ikke de nevrologiske funnene man har gjort, relevante for å forklare forskjellene i adferd og mentale evner hos menn og kvinner – i hvert fall ikke ennå. Typiske eksempler er at menn er best til å orientere seg, mens kvinner er eksperter på å gjenkjenne følelser. La oss se på noen kalde fakta.

Hvis du holdt en gjennomsnittlig kvinnehjerne i én hånd og en gjennomsnittlig mannehjerne i den andre, ville du umiddelbart merke at den mannlige hjernen er større og tyngre. En studie fra 2005 veide hjernene til 58 kvinner og 42 menn post mortem.

Forskerne fant at gjennomsnittsvekten på kvinnehjernene var drøyt 1,2 kilo. Til sammenlikning veide mennenes hjerner i gjennomsnitt 1,4 kilo. Man antar at forskjellen skyldes at kvinner i snitt har 16 % prosent færre nevroner i hjernebarken.

Man må likevel huske på at statistikk ikke er noen eksakt vitenskap, og at det derfor er mange menn som har mindre hjerner enn kvinner. Det er også noen gjennomsnittlige kjønnsbaserte forskjeller når det gjelder størrelsen på hjernens deler. For eksempel er amygdala, som er viktig for å behandle følelser, vanligvis større hos menn. Når det gjelder insula, en del som styrer interne kroppsfunksjoner, er denne større på venstresiden hos menn, og motsatt hos kvinner. En rekke studier har også rapportert funn om at hippocampus, en del av hjernen som har med hukommelsen å gjøre, er større hos kvinner. På den annen side har en studie fra 2016, som kombinerte tidligere innsamlede data fra over 6000 personer, konkludert med at det ikke finnes noen kjønnsbaserte forskjeller i denne delen av hjernen.

En annen relevant studie publisert i 2015 så på bildeskanninger av hjernene til over 1400 menn og kvinner. Den konkluderte med at de fleste hjerner har en mosaikk av strukturer – noen med en mer karakteristisk feminin form, og andre med en mer karakteristisk maskulin form. «Det finnes ikke bare én måte å være mannlig eller kvinnelig på», sier professor Daphna Joel, som ledet studien ved Tel Aviv University. «Det finnes mange måter, og flesteparten overlapper hverandre.» Ifølge forskere betyr dette at det er feil å snakke om «mannlige hjerner» og «kvinnelige hjerner» på samme måte som vi snakker om mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.