En innsjø som sprekker

Hva er det som gjør at verdens dypeste ferskvannsinnsjø sprekker opp?

Det kan se ut som resultatet av et jordskjelv, men disse gigantiske sprekkene blir faktisk dannet i det frosne vannet i innsjøen Bajkal i Russland hver vinter. Innsjøen fryser til fra januar til mai og danner et lag av krystallklar is på overflaten. Isen kan være opptil 150 cm tykk enkelte steder – tykk nok til å kjøre en lastebil over. Men de enorme sprekkene i isen, som kan være opptil fire meter brede, gjør det en forrædersk reise. Lokale bilister har derfor som regel med seg lange, brede planker slik at de kan bygge bro over gapene for å ferdes trygt over isen. 

Hvorfor sprekker isen?

De fleste stoffer krymper når de fryser, fordi molekylene får mindre energi og slutter å bevege seg rundt så mye. Vann er et unntak fra regelen fordi når det fryser, vil det faktisk utvides. Det kommer av at de positive hydrogenatomene og negative oksygenatomene i vannmolekylene slår seg sammen for å danne en åpen krystallstruktur. Denne har store hull som tar opp mer plass. Når isen så smelter igjen, vil vannmolekylene omorganisere strukturen for å tette disse hullene. De flytter nærmere hverandre igjen og tar mindre plass. Ved Bajkalsjøen fryser vannet om natten når temperaturen stuper til under frysepunktet, men så  smelter isen litt i løpet av dagen pga. solvarmen. Denne konstante syklusen med frysing og tining fører til at isen utvider seg og trekker seg sammen hver 24. time og danner disse enorme sprekkene siden vannet hele tiden forandrer tetthet.