Elizabeth – Den siste Tudor

Bak masken til Englands gåtefulle dronning.

Hun er en av Englands mest ikoniske herskerinner – den siste Tudor-monarken. Hun regjerte i 44 år og så England tre frem som hovedrolleinnehaver på verdens scene. Men hvem var egentlig Elizabeth I? Lottie Goldfinch undersøker jomfrudronningen med sitt ungdommelige utseende og sin mektige personlighet, kvinnen som skjulte problemene bak den kongelige masken. Fra krig med Europa og trusler om å miste tronen (og livet), til jakten på den evige ungdommeligheten hun trengte for å vise sin styrke. Det var utvilsomt en utfordrende jobb for en enslig dronning å regjere i en verden av menn.

Veien til tronen

Elizabeths reise til tronen var like mye en kamp for å overleve som en kamp for makten.

Da Anne Boleyn gikk i fødsel i Greenwich Palace 7. september 1533, ventet en hel verden forventningsfullt på nyheten om at en frisk, velskapt gutt skulle komme – den mannlige tronarvingen Henrik VIII så desperat lengtet etter. Et dokument som erklærte nedkomsten av den etterlengtede prinsen var allerede skrevet, men det skulle aldri bli brukt. England gikk inn i et helt nytt kapittel i historieboken da det var en liten jente med flammerødt hår som kom til verden – Elizabeth, oppkalt etter bestemødrene sine.

Fødselen var en skuffelse. Henrik hadde annullert ekteskapet gjennom 24 år med Katarina av Aragon – mor til hans første barn, Maria – og saumfarte reglene i landets religion for å finne hjemmel til å gifte seg med Anne. Nå sto han med to døtre med to ulike kvinner, men ingen ektefødt tronarving til Tudor-dynastiet.

Elizabeths liv tok en dramatisk vending da moren Anne Boleyn ble halshugget i Tower of London i mai 1536. Den to år og åtte måneder gamle Elizabeth var nå uten mor, og hun ble erklært som utenomekteskapelig og fjernet fra arverekken. Hun vokste imidlertid opp som en kongelig datter. Hun fikk en imponerende utdanning på et nivå som vanligvis var forbeholdt mannlige tronfølgere, og som inkluderte matematikk, språk, filosofi, musikk, håndarbeid og kunst.

Henrik fortsatte samtidig jakten på en mannlig tronarving, og like etterpå giftet han seg med Jane Seymour og fikk sønnen Edvard. Tre nye stemødre fulgte i Janes fotspor, og historien gjentok seg i 1542 da Henriks femte kone, Katarina Howard, ble halshugget, anklaget for utroskap. På åtte år hadde Elizabeth mistet moren sin og hatt tre stemødre – hvorav en av dem, i tillegg til moren, var blitt halshugget. Det sies at hun som åtteåring erklærte at hun aldri skulle gifte seg.

Elizabeth levde relativt lykkelig med Henriks siste kone, Katarina Parr, som gjorde mye for å forsone Henrik med Elizabeth og den eldre søsteren, Maria. I 1544 ble de to jentene gjeninnsatt i arverekken, etter Edvard.

Elizabeths rett til tronen ble satt i fare allerede i 1553 da Edvard, som nå var blitt konge, utnevnte sin kusine lady Jane Grey som sin etterfølger. Jane ble erklært dronning etter Edvards død 6. juli 1553, men rakk ikke å regjere lenge. Etter ni dager ga hun etter for den økende støtten til at Maria skulle overta tronen, og ga fra seg tronen. Noen dager senere red Maria triumferende inn i London for å la seg krone, mens Jane ble nok et offer for bøddelens sylskarpe blad.

Maria var en dedikert katolikk og begynte umiddelbart å reversere de religiøse reformene faren hennes hadde innført. Elizabeth, som var en ihuga protestant, måtte kjempe for livet under halvsøsterens regime. Maria ble på sin side stadig mindre populær, og to ganger beskyldte den mistenksomme dronningen Elizabeth for forræderi. Etter en skjør forsoning ble Elizabeth omsider gjeninnsatt som tronarving. 17. november 1558, etter at halvsøsteren døde, ble hun kronet som dronning. Elizabeth hadde overlevd.

Elizabeth, oppslag

Jomfrudronningen

Den usedvanlig selvstendige Elizabeth nektet å gifte seg.

Allerede fra første dag som dronning kom Elizabeth under hardt press om å gifte seg. At en kvinne skulle regjere alene, ble ansett som unaturlig og farlig. I større grad enn noen annen kvinne trengte en dronning en mann til å ta politiske og militære avgjørelser, og viktigst av alt: Produsere arvinger.   

Elizabeth var hengiven overfor landet sitt og oppgavene sine, men klarte å unngå ekteskap gjennom hele sin regjeringstid. “Jeg har allerede forpliktet meg til en ektemann, nemlig kongeriket England”, erklærte hun til et frustrert parlament tidlig i 1559.

Elizabeths motvilje til å gifte seg er ofte blitt forklart ved traumatiske opplevelser fra barndommen. Ekteskapet med Henrik VIII kostet moren, Anne Boleyn, livet. Det er ikke utenkelig at Elizabeth ikke ønsket å legge livet sitt i hendene på en ektemann.

Med ordets makt

Elizabeth hadde undersåttene i sin hule hånd.

“Jeg vet at jeg har kroppen til en svak og kraftløs kvinne, men jeg har hjertet og magen til en konge, attpåtil en konge av England …
Selv skal jeg bære mitt kongelige blod, og selv skal jeg være deres general og dommer … Jeg vet at dere gjennom deres mot allerede har gjort dere fortjent til medaljer og kroner, og jeg forsikrer dere, med ordene til en prins, at dere skal få dem.”

Elizabeth I til troppene sine før det spanske angrepet 9. august 1588.

Seieren over Den spanske armada har gått inn i historiebøkene som en av Storbritannias største militære bragder, og Elizabeths tale til troppene anses som en av tidenes flotteste motivasjonstaler.

Den spanske flåten hadde blitt slått dagen i forveien, men trusselen om en nederlandsk invasjon virket like sannsynlig. Mer enn 4000 menn ventet under Robert Dudleys ledelse ved Tilbury i Essex, klare for å forsvare Themsen. Elizabeth viste seg for troppene for å samle dem med sine ord og sin tilstedeværelse – hun forsto viktigheten av å bli sett av sine undersåtter. Hun var kledd i hvitt, hun bar brystplate og hadde statssverdet i hendene.

Hun balanserte sine feminine og maskuline sider i talene sine – hun oppfordret mennene til å beskytte sin dronning, den “svake og kraftløse kvinnen”, samtidig som hun viste dem hvilket mot som bodde i henne og minnet dem om sin mektige far, Henrik VIII.

Elizabeths håndlag med ord og evne til å treffe de riktige anledningene var godt dokumentert. I Tilbury spilte hun på soldatenes nasjonalfølelse for å få dem til å kjempe for Gud, dronning og fedreland ved å vise sin takknemlighet for motet deres, samtidig som hun spilte på grådigheten deres ved å love dem belønninger og rikdom. Ved å trekke en skillelinje mellom seg selv og Filip II viste hun at hun var villig til å dele nasjonens skjebne og til å “leve og dø blant dere alle”.

Elizabeth var den fødte skuespiller, og ordene var et av hennes mektigste våpen. Som en ensom kvinne i en verden av menn måtte hun konstant underbygge posisjonen sin. Hun skapte et bilde av seg selv ved hjelp av talekunsten sin. Talene hennes var nøye forberedt og innøvd for å perfeksjonere toneleiet, språket og symbolikken. For dem som lyttet, må det ha føltes som om Elizabeth talte direkte til hver og én av dem.

Indre konflikt

Trusler mot Elizabeths trone og liv kom fra alle hold – fra familiemedlemmer til opponerende adelsmenn.

Til tross for at Elizabeths regjeringstid er kjent som gullalderen, var styret hennes omgitt av problemer. England hadde gjennomgått år med religiøse omveltninger siden Henrik VIII erklærte seg som overhode av den engelske kirken og dermed brøt med den katolske kirke i Roma. Siden det hadde landet blitt ledet av den protestantiske kongen Edvard VI, og deretter av den katolske dronning Maria I. Og nå Elizabeth, en protestantisk dronning som ville gjenreise den engelske kirken nok en gang. Det førte til utallige problemer som krevde en dyktig leder for å kunne løses.

Englands nærmeste nabo, Skottland, ga også Elizabeth hodebry, for det meste i form av hennes katolske kusine, Maria, skottenes dronning. For dem som opponerte mot forandringene Elizabeth innførte, var det naturlig å se mot den skotske regenten. Elizabeth ble derfor utsatt for en rekke attentatforsøk i løpet av sin regjeringstid. Den engelske dronningen arvet også betydelig gjeld fra sine forgjengere etter tidligere kriger, og bare det faktum at en ung, ugift, kvinnelig monark besatt tronen i England, skapte bekymring og uro ellers i Europa.

Nabotrøbbel

Å holde fiendene nær var nøkkelen til Elizabeths suksess. 

Europa var verdens sentrum på 1500-tallet. Amerika var blitt oppdaget av Kristoffer Columbus i 1492, men hadde ennå ikke utviklet seg økonomisk eller arkitektonisk. Ingen kunne måle seg med makten og innflytelsen fra europeiske land som Spania, Frankrike og England.

Paven hadde enorm makt i katolske land og blant sine undersåtter i protestantiske områder, men den mektigste monarken på denne tiden var Filip II av Spania, enkemann etter Maria I og én av mange av Elizabeths beilere. Det var under hans styre at Spania var på toppen av maktpyramiden med kontroll over territorier som Portugal, Sardinia, Nederland, Napoli, Milano og deler av Afrika, India og Amerika. Som et prominent katolsk overhode så Filip mot den protestantiske engelske tronen, og de to regentene hadde et ugreit forhold som var på vei mot stor konflikt.

Englands gamle fiende, Frankrike, var jevnlig kilde til irritasjon under Elizabeths styre, og den geografiske nærheten gjorde at nabolandet i øst utgjorde en stor trussel. I tillegg støttet franskmennene Maria av Skottland som dronning av England, noe som ikke gjorde forholdet mellom de to landene særlig mye varmere.

Elizabeths utenrikspolitikk gikk i brede lag ut på å unngå krig. Konflikter var dyre, mens fred var billig, og England sto allerede i dyp gjeld fra tidligere kriger. Likevel var ikke dronningen helt imot militære begivenheter…

Du kan lese mer i bokasinet Historiens største ledere.