Dyrking på fremmede kloder

Mars og Månen kan bli nye steder å dyrke matvarer.

Tro det eller ei, men jordsmonnet på Månen og Mars kan faktisk være adskillig mer fruktbart enn en del av den matjorda vi har her på Jorda. Hvis vi noen gang skal dra ut og kolonisere andre verdener, med Mars som viktigste mål, er dette en riktig god nyhetfor astronautene.

Vi har et nederlandsk forskerteam å takke for disse kunnskapene, som en vakker dag kan hjelpe menneskene til å kolonisere en fremmed planet. Forskerne dro til Hawaii og Arizona og gikk vulkaner nær inn på livet for å skaffe materiale som liknet jordartene vi kan finne på Mars og Månen.

Begge typer jord inneholder de stoffene planter trenger for å vokse, nemlig nitrater og ammonium. Da ekspertene prøvde å dyrke gulrøtter, tomater, gressvekster og hvete i jord som hadde liknende mineralsammensetning som jorda på Mars og på Månen, viste det seg at plantene likte ubehandlet marsjord best. Noen av avlingene vokste noe dårligere i månejord.

Men slaget er ikke tapt for dyrking på Månen. Forskerne tror det kan gå an å få fram avlinger på den kraterbelagte drabanten hvis vi blander nitrogenbindende mikrober i månestøvet.