De sju underverker: Pyramiden i Giza

Få et rom fullt av mennesker til å nevne De sju underverker, og de fleste ville nevne Den store pyramiden (også kalt Kheopspyramiden) i Giza først. En nylig gjennomført undersøkelse gikk lenger og har antydet at den faktisk er det eneste Underet mange kunne nevne. Årsaken er enkel nok – mens de andre seks har vært tapt i århundrer, står Den store pyramiden i Giza der fremdeles stolt i det nordlige Egypt. 

Mens undere som Fyrtårnet ved Alexandria (et smalt tårn) og Kolossen på Rhodos (forankret kun av statuens føtter) aldri var så stabile, er den 55 000 kvadratmeter store sokkelen på pyramiden bred og solid, og sørger for at det eldste Underet nå er det eneste.

Den er bygget i ca. 2500 f.Kr. som graven til farao Kufu i det fjerde dynastiet og er den største av de tre Giza-pyramidene. Dens opprinnelige høyde på 146,5 meter gjorde pyramiden til det høyeste menneskeskapte byggverket i verden til Lincolnkatedralen stilte den i skyggen på 1300-tallet. Med årene har det ytre kalksteinslaget erodert og kuttet nesten åtte meter av høyden, men pyramiden er fortsatt et av de mest ekstraordinære severdighetene på planeten. Det anslås at det tok om lag 14 år å transportere og plassere de 2,3 millioner steinblokkene.

Akkurat hvordan pyramidene ble bygget – eller hvordan egypterne for 4000 år siden justerte byggverkene sine til kompassnålene – diskuteres fortsatt. Hvordan kan noen stille spørsmål ved Den store pyramidens plass som ett av De sju underverker, hvis noen av teoriene bak konstruksjonen av den til og med peker mot inngrep fra verdensrommet?

Du kan lese mer i bokasinet Historiens største mysterier.