Borte bra – hjemme best

Mikrober påvirker ikke bare humøret vårt, de er også viktige for at vi skal holde oss friske. TOM IRELAND avslører overraskende informasjon om bakteriene vi har hjemme. Visste du at hver familie har sin egen bakteriesammensetning?

Stadig flere forskere ser på mennesket som et omvandrende mikrosystem av bakterier. Kroppen inneholder omtrent tre ganger så mange bakterier som kroppsceller, og hver og én tar vi med oss vår egen blanding av bakterieceller overalt hvor vi ferdes.

Først i den senere tid har vi begynt å få en forståelse av hvordan de milliardene av bakterier som lever på og i kroppen, påvirker fordøyelsen, immunforsvaret og psyken vår.

Det blir forsket stadig mer på den gjensidige påvirkningen som hele tiden foregår mellom de personlige bakteriene våre og huset vi bor i. Forskere fra «Home Microbiome Project» kartla nylig alle bakteriestammene de fant hjemme hos sju familier over seks uker. Tre av disse familiene flyttet til nye hus i løpet av denne perioden. Forskerne fant ut at vi raskt sprer vår egen «mikrobielle signatur» der vi bor. Ved å sekvensere DNA-et til bakteriene fra hvert enkelt hjem, kunne forskerne danne seg et bilde av det genetiske mangfoldet i hvert hus – det vi kaller mikrobiomet. Slik kunne de se etter genetiske likheter hos bakteriene i hvert enkelt hjem.

Bakteriefloraen i hver enkelt husholdning var så unik at forskerne kunne matche hver enkelt person til bakteriene de etterlot seg – selv på et hotellrom som de nettopp hadde flyttet inn i. Ikke nok med at mikrobiomene i alle husene var svært forskjellige fra hverandre, studien viste også at når en familie flyttet, etablerte deres mikrobielle signatur seg forbausende raskt i det nye huset.

Du kan lese mer i bokasinet Naturlig medisin fra BBC.