Ballongbomber fra Japan

I 1944 begynte den japanske militærledelsen å bli mer og mer desperat. Kamikaze-flyene styrtet stadig inn i flere og flere amerikanske marinefartøyer uten at det så ut til å stanse fremrykningen mot den uunngåelige undergangen.

Et av disse desperate våpnene som ble funnet opp var en hydrogenballong utstyrt med bomber. Disse skulle sendes opp fra Japan, følge luftstrømmen over Stillehavet og falle ned i USA. På japansk heter den FU-Go. Ballongen var lastet med en 15 kilos antipersonellmine eller en 12 kilos brannbombe.

Under ledelse av generalmajor Sueyoshi Kusaba ble ballongene utviklet og produsert i en av hærens laboratorier, satt sammen og sendt av gårde. Totalt ble det produsert 9300 ballonger og nesten alle ble sendt mot erkefienden i øst. Ballongene steg til en høyde på mellom 30 000 og 38 000 fot mens de fulgte de kraftige luftstrømmene mot Amerika og Canada. Dette var naturlig nok ikke et veldig nøyaktig våpen.

Presisjon eksisterte ikke – kun en forventning om at ballongen antakelig ville falle ned et eller annet sted på det amerikanske fastlandet. Japanerne regnet med at cirka 10 % ville treffe land og bombe byer, tettsteder og starte skogbranner. Det var ikke snakk om noe utslettelse av den amerikanske befolkningen, snarere heller å terrorisere.

I november 1944 ble de første ballongene sendt ut og denne kampanjen varte fram til mars 1945. Det ble laget to typer ballonger. En «Type B» som ble laget av den japanske marinen og var en gummiert silkeballong med ni meter i diameter. I utgangspunktet var disse ballongene laget for meteorologiske undersøkelser. Den andre typen ballong var på ti meter i diameter og inneholdt 540 kubikkmeter med hydrogen. Den 3. november 1944 ble det funnet slike bombe- eller brannballonger flere steder i USA: I delstatene Alaska, Washington, Oregon, California, Arizona, Idaho, Montana, Utah, Wyoming, Colorado, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Michigan og Iowa, samt i Mexico og Canada.

«Ballongene ble gjerne sendt ut tidlig på morgenen i godt vær og med riktig vindretning. De tre bataljonene kunne sende ut så mye som 200 ballonger på det meste på en dag.»

Du kan lese mer i bokasinet Taktikk og strategi.