Antikkens Roma

Bli med to årtusener inn i fortiden med et besøk i Europas tettest befolkede  by.

Hovedstaden i dagens Italia var en gang sentrum i et mektig imperium som strakte seg hele veien fra de egyptiske pyramidene til Hadrians mur.

Fra Colosseums velde til Pantheons prakt, Roma kan beskrives som et enormt museum. I hver eneste gate og i nesten hver eneste bygning er det historie å betrakte. Selv kumlokkene har tegn fra antikkens Roma: SPQR – Sen?tus Populusque R?m?nus, eller det romerske senat og folk. Byens historie er en storslått fortelling om vold, mord, svik og tyranni, men også ære, prakt og triumf.

Ifølge legenden ble Roma grunnlagt 21. april 753 f.Kr. av Romulus og Remus, men det finnes selvsagt ikke noe dokumentert bevis på at dette er tilfellet. Det vi vet, er at Roma sannsynligvis begynte som en liten landsby, perfekt og strategisk plassert. Med tiden utviklet kulturen seg raskt, kanskje på grunn av beliggenheten: Byen var rik på naturressurser, sentralt plassert og grenset opp mot andre avanserte sivilisasjoner som også var ivrige etter å erobre verden, som Hellas og Egypt. Ettersom Roma erobret mer og mer land, vokste immigrantbefolkningen, og kulturen ble rik og framskrittsvennlig. Med dette kom kanskje det uunngåelige monarkiets fall. Eneherskerne av Roma – kongene eller høvdingene – ble snart erstattet. Foreløpig, i det minste, skulle ingen enkeltperson herske over Roma, og folket hadde ansvaret. Den romerske republikk, en av de tidligste forsøkene på å etablere demokrati (om enn i en svært primitiv form der bare de rikeste romerne kunne påvirke politisk beslutningstaking), betraktes som en gullalder.

Mange av bygningene fra antikkens Roma står ennå i dag.

Det var i løpet av denne tiden at Roma erobret og utvidet imperiet inn i nesten alle avkroker på kloden. Det var også da en rekke av bygningene vi ser i dag  ble unnfanget. Republikken falt i den påfølgende konflikten, og i maktvakuumet som etterfulgte mordet på Julius Cæsar, ble det mektige imperiet født ved at Gaius Octavius erklærte seg selv som keiser Augustus i 27 f.Kr. Under denne epoken vokste Roma til utrolige høyder, som sjelden, om noen gang, var sett tidligere. De romerske keiserne som hersket over imperiet, var som «de gode, de onde og de stygge» i den antikke verden. Av alle de beryktede skikkelsene i denne utrolige byens historie er det ofte keiserne som setter fantasien vår i sving. Det var Hadrian, berømt for sin enorme mur, Caligula, som samtidige kilder beskriver som en sadistdiktator, og Diokletian, den store og vise reformereren som stabiliserte keiserriket.

Alle gode ting har imidlertid en ende, og Roma ble utvilsomt et offer for sin egen suksess. Det romerske imperiet strakte seg over så mye av verden i det 4. århundret at det var nesten umulig å styre. På samme måte førte gjenopprettelsen av et kvasi-monarkistisk system under keiserne til interne disputter. En av de største kildene til strid var den romerske tilnærmingen til kristendom. Romerne hadde forfulgt kristne i mange år, fordi deres tro på bare én Gud stred imot den reformvennlige romerske kulturen som aksepterte flere guder, symbolisert med Pantheon-tempelet. I henhold til tradisjonell kristen lære ble Jesus selv offer for denne forfølgelsen.

I år 313 endret imidlertid keiser Konstantin dette og introduserte kristendommen som Romas hovedreligion. Dette skulle vise seg å bli begynnelsen på den romerske livsstilens undergang, siden romerne så på keiserne sine som guder, og avvisningen av polyteisme svekket deres autoritet betydelig med tiden. Imperiet ble også til slutt splittet i to – en vestlig del med Roma som hovedstad og et østlig imperium med en hovedstad oppkalt etter Konstantin – Konstantinopel – som skulle bli det bysantinske riket.

I de 100 årene som fulgte ble det vestlige Romerriket sårbart overfor angrep, hovedsakelig fra stammer som romerne betraktet som barbarer fra de germanske landene. Der hvor romerne skulle ha stått samlet i sitt forsvar av riket, var de splittet. Krangler om beskatning førte til at mange av de rikeste romerne begynte å starte sine egne bosetninger utenfor jurisdiksjonen. Dermed fikk imperiet mindre penger når det trengte dem som mest.

Størrelsen på imperiet gjorde det ganske enkelt umulig å styre på en effektiv måte, selv med en svært avansert infrastruktur. Den store hæren som trengtes for å forsvare alle de viktige byene i imperiet, var overveldende, og uten et raskt nok kommunikasjonssystem var det ikke mulig for troppene å nå byer i tide til å forsvare dem. Utviklingen i vest gikk dessuten i retning av en mer dominerende kristen innstilling, og ettersom Konstantinopel i økende grad ble mer av et sentrum enn Roma, var det øst som nå generelt ble prioritert.

I september 476 e.Kr. skjedde det uunngåelige, den vestlige halvdelen av imperiet – det klassiske Roma som de fleste tenker på det som – kollapset. Germanske stammer invaderte og avsatte den rådende keiseren, keiser Romulus Augustus. Det syntes som om historien om Romas by og imperium skulle begynne og slutte med en Romulus.

Vår fascinasjon for antikkens Roma stammer nok ikke kun fra dens eksentriske keisere, gladiatorkampene eller vognløpene, eller engang historiene om blod, gørr, triumf og ære. Det gamle Romas tiltrekning på oss kan også komme av de fantastiske historiene om kulturen og romernes helt unike levemåte.

Kort tid etter at byen var grunnlagt, begynte romerne å bygge et sofistikert samfunn som var mye mer avansert enn noen hadde sett før i verden på den tiden. Det romerske samfunnet var en smeltedigel av ideer og intellekt, ifølge deres egne nøyaktige nedtegnelser.

I dag fortsetter deres antikke samfunn å influere på oss gjennom våre språk, vår arkitektur, våre demokratiske systemer og til og med måten vi tenker og lærer på.