Den afrikanske løven

Med knivskarpe klør, en av verdens sterkeste kjever og et strupehode som er spesialbygd for å brøle dypt og faretruende, er løven Afrikas mest fryktede rovdyr.

Hannløver er uforutsigbare, voldsomme og noen ganger aggressive. De første seks til åtte ukene har derfor løvinnen ansvaret for løveungene alene. Ofte velger hun å føde de sårbare, blinde ungene sine i ly av en klippe, eller i tykk underskog. Etter om lag to måneder er ungene klare til å treffe resten av flokken. Løvinnene deler på foreldreoppgavene, og alle de som har melk i pattene, deler på å mate ungene helt til de er avvent. Dersom en mor blir drept, tar ofte søstrene hennes over den foreldreløse ungen og oppdrar den.

Lek er utrolig viktig for ungens utvikling. På denne måten trener de opp viktige ferdigheter som kreves for å bli dyktige jegere som voksne. Ungene observerer mødrene mens de jakter, og forsøker deretter å fange alt som rører seg, alt fra maur til fugler, ja til og med bavianer. De lærer raskt hvilke av de lokale artene som er verdt å jakte på. Når de blir kjønnsmodne, kaster de sjelden bort tid på å forsøke å jakte på dyr som er for store, for farlige eller så raske at de som regel unnslipper. Noen ganger tar hunnene med seg små byttedyr hjem og slipper dem løs, slik at ungene kan øve seg på å jakte og finslipe teknikkene sine.

Hannene er aggressive, men tolererer sine egne unger, og slipper dem til og med nær nok til at de kan spise. Den viktigste rollen de har som foreldre er å beskytte ungene mot rivaliserende hanner, som vil drepe en hver eksisterende løveunge dersom den lykkes i å ta over en ny flokk. Når løvinnene er ute og jakter, er hannløvene igjen hjemme for å beskytte ungene.

Dersom de blir truet, omringer hunnløvene flokkens løveunger, løfter dem opp etter nakkeskinnet og flytter dem i sikkerhet. Når de er ett år gamle, kan ungene etterlates alene, og nå vil de også for alvor prøve å skaffe sin egen mat. De første forsøkene er ofte klønete og mislykkede, så flokken deler mat med de unge løvene helt til de er kompetente jegere.

Du kan lese mer i bokasinet Dyreriket.