Alt om delfinen

Delfinen er blant de mest intelligente skapningene på Jorda. De har avanserte jaktmetoder, ekkolokalisering og en medfødt trang til å leke.

Hanndelfinene konkurrerer om hunnene ved å nedkjempe enhver konkurrent og deretter gjete hunnene vekk fra kameratene sine.

Ved hvilken alder delfinen blir kjønnsmoden, kommer litt an på hvilket miljø den lever i, men vanligvis skjer dette rundt ti års alder. Delfinen kan bli 40 år gammel, og en voksen delfin får i gjennomsnitt én kalv hvert tredje år. Delfiner inngår ikke langvarige forhold med en bestemt make. I stedet reiser hannen fra flokk til flokk og parer seg med så mange hunner han kan, i et forsøk på å sikre at genene hans blir videreført. Han produserer store mengder sæd for å være sikker på at sædcellene har størst mulig sjanse til å nå fram til egget. På denne måten konkurrerer han med andre delfinhanner som nylig har paret seg med den samme hunnen. Dette er imidlertid en energikrevende prosess. Hannen øker derfor bare sædproduksjonen i paringstiden slik at han maksimerer sjansene for å videreføre genene sine uten å kaste bort unødig energi. Resultatet av denne paringsstrategien er hard konkurranse om hunnene. Hannene setter derfor ofte inn aggressive framstøt mot hverandre for å vise dominans. De lager ofte lyder for å advare andre hanner, før de setter i gang en fysisk konflikt, og de bruker en kombinasjon av skalling, dytting og pisking med halen for å slite ut motstanderen. Vanligvis blir ingen skadet i denne prosessen, i stedet er det en kamp om utholdenhet hvor den svakeste parten til slutt må gi opp og innrømme nederlaget.

For å unngå ytterligere konkurranse, vil hannen, enten alene eller sammen med andre, gjete hunnen vekk fra gruppen. Dette skjer mye på samme måten som når han gjeter fisken når han er på jakt. Ved å isolere hunnen slik, kan hannen vente til hunnen er klar til å pare seg, uten at han blir avbrutt av andre hanner.

De ytre reproduksjonsorganene til delfinen er som regel skjult i en sprekk i buken, slik at de opprettholder den strømlinjeformede fasongen. Under paringen ligger delfinen mage mot mage for å overføre sperma fra hannen til hunnen. Drektighetsperioden er mellom elleve og tolv måneder, og kalvene blir som regel født mellom vår og høst.

Hunnen får som regel en kalv hvert tredje år. Dersom det er lite mat, eller delfinen på annen måte lever under vanskelige forhold, hender det imidlertid at de ikke parer seg, men i stedet prioriterer overlevelse foran reproduksjon. Delfinens avkom bruker lang tid på å modnes, noe som gjør reproduksjon til et kostbart alternativ når det er lite mat.

Tumlerdelfiner (Tursiops truncatus) hopper som en del av paringsritualet. Delfiner lever ikke i par hele livet – i stedet foretrekker hannene å spre sitt genetiske materiale så bredt som mulig, for å sikre rikelig med avkom.

Du kan lese mer i bokasinet Dyreriket fra Ny Vitenskap.