Å bygge en øy

Bli kjent med de utrolige megastrukturene som utvider et lands landmasse ved hjelp av smart ingeniørkunst.

Å bygge øyer er ikke lenger bare naturens oppgave. Teknologiske framskritt har resultert i at flere menneskeskapte strukturer har dukket opp verden over. Fra flytende øyer med bare en enkelt bolig, til nyskapt land som kan gi plass til hele samfunn. Å skape nytt terreng er enklere enn noensinne. Verdens største eksempel er Palm Jumeirah, en palmeformet øy utenfor kysten av Dubai i De forente arabiske emirater. Øya som er skapt for å forlenge byens kystlinje og å øke turismen til området, er bygget opp av utelukkende naturlige materialer og stikker fem kilometer ut i havet. Den ble skapt av noen av verdens dyktigste ingeniører som brukte 94 millioner kubikkmeter sand og 5,5 millioner kubikkmeter stein, og den er så stor at den kan ses fra verdensrommet.

Landfylling

Metodene som brukes for å skape nytt land fra hav, elver og sjøer.

De må ikke forveksles med søppeldynger, der hauger med avfall legges for å gå i oppløsning. Landfyllinger er land som skapes fra vanndekte områder. Den enkleste måten å vinne nytt land på er den som er brukt i byggingen av Palm Jumeirah i Dubai, som kalles hydraulisk ut­fylling. Det innebærer at sedimenter mudres fra havbunnen og pumpes opp hydraulisk for å skape nytt land. Denne prosessen gjennomføres også i Sørkinahavet der store mudderprammer på kontroversielt vis tømmer sand over korallrev for å skape nye øyer.

Men hvis sedimentene på havbunnen er kontaminert, eller hvis anleggsområdet er for mykt til å bygges på, kan en metode som inne­bærer dyp sementblanding, benyttes. Denne består i å sprøyte sement ned i hav­bunnen og blande den med bunnmassene. Dette herdes til sementsøyler som gir solid støtte til nytt land. Denne metoden ble brukt ved den 650 hektar store utvidelsen av Hong Kong Inter­national Airport som allerede var bygget på en kunstig øy, slik at det ble plass til en ny rulle­bane. Hvis man trenger større arealer til jord­bruksformål, kan eksisterende, oversvømte våtmarksområder dreneres ved bruk av grøfter eller rør som føres ut i elver eller andre vannmasser.

Søppeløyer

Å bygge hus på flytende plastflasker er det nyeste innen økologisk livsstiltankegang.

Den britiske kunstneren Richart Sowa har sin egen private øy. Han har ikke brukt en formue på å kjøpe den, men har laget den selv. Joyxee Island flyter like utenfor Mexicos kyst og hviler på omkring 100 000 plastflasker. Ettersom flaskene er forseglet og ligger i mørket under øya, brytes de ikke ned av Solas ultrafiolette stråling, og røttene til mangrovetrærne over dem bidrar til å holde flaskene på plass. Dette har skapt en øy med en diameter på 25 meter, kraftig nok til å bære et hus på to etasjer, som til og med har en soldrevet foss og en bølgedrevet vaskemaskin. Øya er forankret med trestolper som er drevet ned i havbunnen, og dessuten knyttet til kysten med et langt tau. Joyxee Island er Sowas andre flytende kreasjon. Dens forgjenger, Spiral Island, ble strandet av orkanen Emily i 2009. Etter lansering av en folkefinansiering gjennom Kickstarter fikk han inn rundt 80 000 kroner og kunne bygge sitt nye hjem på et tryggere sted.

New York

Manhattan Island var tidligere en tynn stripe myrland, men fra 1609 har den ekspandert. Sørvestspissen var en gang en del av Hudson River, men utgravd stein fra store byggeprosjekter og sand mudret fra havnen ble brukt til å lage Battery Park-området.